• 40 jaar JV

      Leeuw, F.; Berghuis, B.; Klijn, A.; Huls, F. (WODC, 2014)
      ARTIKELEN: 1. F. Leeuw - De vier V's van Justitiële verkenningen 2. B. Berghuis - Een einde aan de lange relatie 3. A. Klijn en F. Huls - ER IS ER EEN JARIG SAMENVATTING: Navelstaren wordt doorgaans niet gezien als een erg productieve bezigheid. Toch heeft de redactieraad van Justitiële verkenningen besloten om voor één keer, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van JV, de blik naar binnen te richten en dit laatste themanummer van de 40e jaargang te wijden aan het tijdschrift zelf. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is het vermoeden dat zo’n terugblik een heel aardig tijdsbeeld kan opleveren van maatschappelijke ontwikkelingen en discussies, in het bijzonder op het terrein van justitie, (straf)recht en criminologie. Ten tweede markeert dit 40-jarig jubileum een belangrijk omslagpunt door het besluit van het WODC om met ingang van 2015 het tijdschrift niet langer in gedrukte vorm te verspreiden.