• Positie van slachtoffers van mensenhandel - 1e trendrapportage 2006

      Vianen, R. van; Maaskant, G.; Wijers, M.; Woerds, S. ter (WODC, 2007)
      Deze eerste meting, de nulmeting, betreft het jaar 2006. De Monitor Mensenhandel richt zich vooral op de toegang van slachtoffers tot rechten en voorzieningen. Dat is uitgewerkt in zes thema's: signalering, toegang tot de B9-regeling, rechtshulp en strafrechtelijke procedure, opvang en huisvesting, gezondheidszorg, scholing en arbeid, en terugkeer en voortgezet verblijf.