• 150 jaar burgerlijk wetboek: inclusief voordrachten herdenkingsbijeenkomst RU Leiden

      Unknown author (WODC, 1988)
      In 1838 werd het Burgerlijk Wetboek voltooid na ruim veertig jaren van codificatie-arbeid. In 1947 werd besloten tot een hernieuwde codificatie van het Burgerlijk Wetboek. Opnieuw blijken vele jaren werk noodzakelijk om deze tot een voltooiing te brengen. Zodoende verkeren we anno 1988 in de situatie dat we enerzijds het 150-jarig bestaan kunnen vieren van het oude BW en anderzijds stil kunnen staan bij de stand van zaken ten aanzien van het Nieuw BW. Deze aflevering van Justitiele Verkenningen belicht vanuit verschillende perspectieven de totstandkoming van BW en NBW. Zij verschijnt wat later dan gebruikelijk om de volgende reden. Dit themanummer werd op 28 september 1988 door Minister Korthals Altes van Justitie gepresenteerd op de feestelijke bijeenkomst '150 jaar BW' (Academiegebouw, Rijksuniversiteit Leiden). De voordrachten die op deze bijeenkomst, georganiseerd op initiatief van prof. J. Th. de Smidt (hoogleraar Oud-vaderlands Recht), werden gehouden zijn in deze aflevering als speciale bijlage opgenomen.