• (Te) lang in de tbs? - Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in de tbs-behandeling zijn

      Lammers, S.; Vrinten, M.; Nijman, H. (Radboud Universiteit Nijmegen, 2015)
      Dit onderzoek betreft de vraag wat de kenmerken zijn van de groep tbs-patiënten die 15 jaar of langer in de tbs verblijven, en wat mogelijke oorzaken van dit langdurig verblijf kunnen zijn. Het gaat om de patiënten die op 15 september 2013 een tbs-behandelplaats bezetten, dus (althans op het moment van onderzoek, mogelijk wel eerder) geen longstay-status hadden, noch op proefverlof waren of een voorwaardelijke beëindiging van de tbs hadden.