• 't Neemt toe, men weet niet hoe - Scenariostudie financieel-economische criminaliteit 2010

      Unknown author (Ernst & Young Forensic Services, 2001)
      Deze scenariostudie is verricht in opdracht van de Stuurgroep Financiële Instellingen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Deze stuurgroep richt zich voornamelijk op horizontale fraude en de publiek-private samenwerking. Onderzoek naar financieel-economische criminaliteit beperkt zich in deze studie tot deze horizontale fraude. Hier is te denken aan: fraude met betaalmiddelen als optisch leesbare overschrijvingen, kredietfraude, fraude met creditcards, verzekeringsfraude en fraude met het mobiele telefoonnet. De centrale vraagstelling die ten grondslag ligt aan deze scenariostudie luidt:welke maatschappelijke ontwikkelingen zullen het komend decennium domineren?wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen voor de aard en omvang van financieel-economische criminaliteit?wat zijn de (mogelijke) consequenties van veranderingen in de aard en omvang van financieel-economische criminaliteit voor het toezicht en de handhaving?welke toekomstbeelden (scenario's) kunnen worden geconstrueerd?elke beleidsmatige dilemma's kunnen worden geformuleerd?