• 'Zeg maar Henk tegen de chef' - Ervaringen met het Belgische detentie regime in PI Tilburg

      Beyens, K.; Boone, M.; Liefaard, T. (medew.); Kox, M. (medew.); Vanhouche, A.-S. (medew.); Poel, S. van der (medew.) (Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 2012)
      Het experiment Nova Belgica in PI Tilburg heeft een looptijd van drie jaar (2010- 2013). Het is een samenwerkingsproject tussen twee buurlanden. In een Nederlandse inrichting met Nederlands personeel worden Belgische gedetineerden ingesloten op basis van Belgische wet- en regelgeving. Het biedt een unieke gelegenheid na te gaan welke uitwerking en effecten dit heeft op het functioneren van PI Tilburg en tot welke mogelijke lessen dit leidt voor de vrijheidsbeneming in Nederland. De volgende probleemstelling wordt in dit onderzoek aan de orde gesteld: Wat zijn de (positieve, negatieve of andere) ervaringen met de uitvoering van het Belgische detentieregime in een Nederlandse inrichting, wat zijn de consequenties van die ervaringen en welke mogelijke oorzaken zijn er aan te geven voor het optreden van deze ervaringen? INHOUD: 1. Nova Belgica 2. Opzet en methode van onderzoek 3. Juridisch kader 4. Theoretisch kader 5. Kwantitatieve gegevens over de tevredenheid van gedetineerden en medewerkers in de PI Tilburg 6. Ervaringen van gedetineerden en personeel in de PI Tilburg en de PI Norgerhaven 7. Conclusies en beantwoording onderzoeksvragen