• 'Puur voor jou' - Onderzoek naar één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers aan gedetineerden

      Kuis, E.; Schuhmann, C.; Goossensen, A. (Universiteit voor Humanistiek, 2015)
      Binnen de justitiële inrichtingen is een aantal vrijwilligersorganisaties dat vrijwilligerswerk organiseert, zoals Exodus Nederland, Gevangenenzorg Nederland, Humanitas en circa 15 kleinere organisaties onder de vlag van Bonjo. Zij organiseren onder meer één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers met gedetineerden. Dit vindt plaats buiten de reguliere bezoektijden om. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers met gedetineerden kunnen bijdragen aan een humaan detentieklimaat en de re-integratie van (ex)gedetineerden en hoe ziet dit er in de praktijk uit? INHOUD: 1. Inleiding 2. Literatuuroverzicht 3. Conceptueel kader 4. Methodologische verantwoording 5. Achtergrond: vrijwilligersorganisaties 6. Kwalitatieve resultaten: focusgroep analyse organisaties 7. Kwalitatieve resultaten: interviews met gedetineerden 8. Kwantitatieve resultaten: ervaren baat vragenlijst 9. Kwantitatieve resultaten: gedetineerdensurvey 10. Conclusies, reflectie en discussie