• Mexicaanse griep in Nederland - berichtgeving, verontrusting en publieksreacties

      Vasterman, P.L.M.; Ruigrok, N.; Scholten, O. (Stichting Het Persinstituut, 2011)
      Twee jaar geleden diende zich met de komst van de Mexicaanse griep voor het eerst sinds de jaren zestig een nieuwe pandemie aan: een wereldwijde griepepidemie. Voor de media was de griep vervolgens maandenlang een groot nieuwsonderwerp dat vaak de voorpagina's domineerde. Bij het onderzoek naar de berichtgeving in de Nederlandse media over de Mexicaanse griep in 2009. De volgende vragen komen aan de orde:Hoe verliep de berichtgeving vanaf de uitbraak in Mexico in april 2009 tot en met eind december?Welke beeld(en) hebben de verschillende media in die maanden neergezet van de epidemie?Hoe was de toonzetting van de berichtgeving?Welke bronnen spelen daar een belangrijke rol bij?Is er een samenhang tussen de berichtgeving en de reacties (verontrusting) van het publiek?Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen van het WODC. INHOUD: 1. Ter inleiding 2. Theoretisch kader en vraagstellingen 3. Methode: periodisering, dataverzameling, inhoudsanalyse 4. Verloop van de berichtgeving over de Mexicaanse griep in 2009 5. Thema's toon en bronnen in de berichtgeving over Mexicaanse griep 6. Samenhang berichtgeving en publieksreacties 7. Samenvatting onderzoeksresultaten 8. Slotbeschouwing en discussie 9. Geraadpleegde literatuur