• Gedetineerde vrouwen in Nederland - Over import- en deprivatiefactoren bij detentieschade

      Slotboom, A.-M.; Bijleveld, C.; Day, S.; Giezen, A. van (WODC, 2008)
      In dit onderzoek is gekeken naar de aspecten die te maken hebben met psychisch welbevinden van vrouwen tijdens detentie en de omstandigheden waar ze tijdens detentie mee te maken krijgen. In hoeverre lijken eventuele problemen geïmporteerd vanuit de situatie voor detentie? In hoeverre is de vrouweninrichting een gezonde penitentiaire inrichting die probeert detentieschade te vermijden? De volledige tekst van dit rapport is te downloaden op de site van de VU Amsterdam (zie: onderstaande link).