• Slachtofferhulp nader bezien

      Unknown author (WODC, 1983)
      Nauwelijks meer dan een jaar na het themanummer over 'De positie van het slachtoffer in het strafproces' (JV6, 1982) is opnieuw een nummer van Justitiële Verkenningen gewijd aan slachtoffers van delicten. Ter rechtvaardiging hiervan kan worden aangevoerd dat het slachtoffer lange tijd door de strafrechtswetenschappen is genegeerd en dus een achterstand heeft in te halen. Een meer praktische overweging voor deze keuze is dat het slachtoffer steeds meer in de belangstelling komt te staan en daardoor volop stof voor discussie biedt. Het themanummer bevat tevens een drietal bewerkingen van buitenlandse publikaties.