• Heroïnenummer

   Unknown author (WODC, 1982)
   In dit laatste nummer van 1982 treft u een bundeling van artikelen aan gewijd aan het onderwerp heroïnegebruik. De eerste twee artikelen zijn bijdragen van Nederlandse auteurs. Hierna zijn drie bewerkingen opgenomen van buitenlandse artikelen waarin verslag wordt gedaan van in de Verenigde Staten verricht onderzoek naar heroïneverslaving.
  • Radicalisering en terrorisme

   Graaff, B.G.J. de; Feddes, A.R.; Nickolson, L.; Doosje, B.; Geelhoed, F.; Staring, R.H.J.M.; Bie, J.L. de; Graaf, B.A. de; Weggemans, D.; Buuren, J. van (WODC, 2016)
   ARTIKELEN: 1. B.G.J. de Graaff - IS en zijn voorgangers: Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief 2. A.R. Feddes, L. Nickolson en B. Doosje - Triggerfactoren in het radicaliseringsproces 3. F. Geelhoed en R.H.J.M. Staring - Wereldbeelden en weerbaarheid van Turks-Nederlandse jongeren: De twee gezichten van een sterke interne gerichtheid 4. J.L. de Bie - De werkwijze van jihadistische netwerken 5. B.A. de Graaf en D. Weggemans - Na de vrijlating: Observaties en dilemma’s in de omgang met (voormalige) terrorismegedetineerden 6. J. van Buuren - Radicale verliezers en de noodzaak tot ontschotten SAMENVATTING: De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië en delen van Irak ook een continue bedreiging is voor de veiligheid van Europese burgers. Het zijn vooral de terugkerende Syriëgangers die de veiligheidsdiensten zorgen baren. Volgens een recent rapport van het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) zijn er in totaal 3.900 tot 4.300 mensen uit EU-landen (ongeveer 200 uit Nederland) afgereisd naar de oorlog in Syrië en Irak. Circa 30% is inmiddels teruggekeerd naar het land van herkomst. Het rapport maakt duidelijk dat repressie vooropstaat in het antiterreurbeleid in Europa, ofschoon regeringen erkennen dat preventie van radicalisering belangrijk is. Maar voor preventie van radicalisering is meer inzicht nodig in de oorzaken ervan, naast meer aandacht voor re-integratie van terugkeerders, veelal na een periode van detentie. Hoewel overheden met allerlei bestuurlijke en wettelijke maatregelen het net rond vertrekkende en terugkerende Syriëgangers proberen te sluiten, is daarmee de voedingsbodem voor radicalisering en extremisme niet verdwenen. Welke groepen en individuen zijn ontvankelijk voor de boodschap van Islamitische Staat (IS) en welke factoren geven nu de doorslag in een proces van radicalisering? In dit themanummer van Justitiële verkenningen wordt uitgebreid ingegaan op deze kwesties. Er is tevens aandacht voor de werkwijze van jihadistische netwerken en het re-integratievraagstuk.
  • Vandalisme

   Unknown author (WODC, 1975)
   Dit themanummer is gewijd aan het vandalisme. De inleiding geeft een overzicht van de literatuur, waarbij getracht is inzicht te verkrijgen in de aard en de achtergronden van dit verschijnsel. Bovendien is aandacht besteed aan de omvang en ontwikkeling van het vandalisme in Nederland. Ten slotte worden enkele opmerkingen gemaakt over mogelijkheden vanpreventie. Na de inleiding volgt een viertal bewerkingen van artikelen die elk een bepaald aspect van het onderwerp behandelen.