• De kosten en baten van het justitiële systeem

   Unknown author (WODC, 1984)
   In de Verenigde Staten valt reeds enkele jaren een toename te constateren van economisch georienteerde artikelen over misdaad en strafrechtspleging. Voor strafrechtsfunctionarissen worden speciale cursussen georganiseerd over economisch verantwoord bezuinigen. In Europa staat deze benaderingswijze nog in de kinderschoenen. Met dit themanummer wordt beoogd het economisch denken over de strafrechtspleging in Nederland te stimuleren.
  • De markt van misdaad en straf

   Unknown author (WODC, 1988)
   Criminaliteit kost de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden guldens. Toch staat in het denken over criminaliteit over het algemeen 'de moraal' voorop. De discussie over de bestrijding ervan wordt vooral gevoerd in termen van rechtvaardigheid en normhandhaving. Hoewel er altijd wel sprake is geweest van prioriteiten gegeven de beschikbare middelen, lijkt het justitiële apparaat echter in toenemende mate onder bezuinigingsdruk te staan. De 'economie' dringt zich steeds meer aan het strafrecht op, terwijl de verwachtingen over zijn daadkracht alleen maar lijken te groeien. Ook politie en justitie krijgen te maken met de 'meer-minder paradox': meer doen met minder geld. Tegen deze achtergrond wordt in dit themanummer de criminaliteit eens vanuit een economisch perspectief benaderd.
  • Relationships between the economy and national security - Analysis and considerations for economic security policy in the Netherlands

   Retter, L.; Frinking, E.; Hoorens, S.; Lynch, A.; Nederveen, F.; Phillips, W. (RAND Europe, 2019)
   The analysis of this report is focused on those specific aspects of national security that relate to the protection of critical infrastructure, sectors and processes that are important for the sustainable functioning of [Dutch] society. Critical infrastructure, sectors and processes are focal areas when it comes to national security policy, in the Netherlands and beyond. This report addresses five research questions: How can national security be defined and what does the international literature suggest about its main components? What can be learned from the (academic) literature about the relation between the economy of a country and the various aspects of national security? Which factors, mechanisms and underlying causal mechanisms can be identified? What is the impact of contextual, country-specific characteristics and factors on this relationship? What do the answers to research questions 2) and 3) tell us about the factors and characteristics that have an impact on the interlinkages between the Dutch economy and its national security?How does the Netherlands perform with regard to these economic factors, which trends or developments can we identify, and what do they mean for the national security of the Netherlands? CONTENT: 1. Introduction and context 2. A historical perspective on definitions of national security 3. Interconnections between national security and the economy 4. The connections between economy and national security in the Netherlands 5. Conclusion