• Knelpunten in de productwetgeving

   Unknown author (Bureau Bartels, 1997)
   Verslag van een knelpuntenonderzoek waarin zeven wetten met productregels en een twaalftal producten onderzocht zijn. De onderzochte wetten zijn: de Wet Gevaarlijke Werktuigen, de Stoomwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Warenwet, de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS), de Wet Energiebesparing Toestellen (WET) en de IJkwet.
  • Rechtsvergelijkend onderzoek produktwetgeving

   Tromm, J.J.M. (T.M.C. Asser Instituut, 1997)
   Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de systematiek van de productwetgeving in andere landen en naar de wijze waarop in landen binnen Europa de EG-regelgeving met betrekking tot producten wordt geïmplementeerd. In geografische zin is gekozen voor de volgende Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie (m.n. Engeland), Italie, Zweden. Daarnaast is, vanwege de vergaande en goed ontwildcelde productwetgeving, ook onderzoek gedaan naar de relevante wetgevingssituatie in California. De volgende wetgevingsterreinen komen in deze rechtsvergelijking aan de orde: - Stoomwet - Wet op de gevaarlijke werktuigen - Wet energiebesparende toestellen - IJkwet - Arbeidsomstandighedenwet - Warenwet - Wet milieugevaarlijke stoffen