• Nanotechnologie in dienst van veiligheid en justitie - Verkenning van toepassingsmogelijkheden

      Schulze Greiving, V.; Kulve, H. te; Konrad, K.; Kuhlman, S.; Pinkse, P. (Universiteit Twente - Science, Technology and Policy Studies (STePS), 2016)
      In de afgelopen 15 jaar is nanotechnologie steeds meer onder de aandacht gekomen en heeft de financiering van nanotechnologisch onderzoek een grote vlucht genomen. Een aantal producten op basis van nanotechnologie is reeds op de markt verschenen. Over het algemeen is nanotechnologie nog steeds een opkomende technologie en zijn toepassingen nog in ontwikkeling. In dit rapport wordt de betekenis van nanotechnologie voor civiele veiligheidstoepassingen besproken en de studie geeft een breed overzicht van opkomende nanotechnologieën en toepassingsdomeinen. De focus in dit rapport ligt op de kansen die nanotechnologie biedt voor veiligheidstoepassingen. Mogelijke risico’s op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en milieu worden niet besproken. Op basis van een meta-literatuurstudie zijn verschillende toepassingsdomeinen geïdentificeerd en besproken in dit rapport: (i) detectie, (ii) bescherming, (iii) veilige identificatie en communicatie en (iv) defensie. Hiernaast zijn mogelijk interessante nanotechnologieën voor de veiligheidstoepassingen in deze domeinen beschreven en toegelicht. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet en -methoden 3. Detectie 4. Bescherming 5. Veilige identificatie en communicatie 6. Defensie 7. Conclusies en aanbevelingen 8. Referenties 9. Bijlagen