• Bandopname van het nader gehoor - onderzoek uitgevoerd door Regioplan Onderzoek

   Aron, U.; Heide, F. (WODC, 1999)
   Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatie-onderzoek naar de uitvoering van het experiment 'Band Opnamen van het Nader Gehoor' (BONG). Dit evaluatie-onderzoek heeft zich gericht op de effecten van het maken van opnames in termen van reductie van het aantal klachten, reductie van het aantal correcties en aanvullingen op de nader gehoren en verbetering van de kwaliteit van de nader gehoren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Uitvoering van het experiment 3. Effecten van de bandopnamen op het nader gehoor 4. Slotbeschouwing
  • Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad

   Werff, C. van der; Bol, M.W.; Docter-Schamhardt, B.J.W. (WODC, 1991)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het gerechtelijk vooronderzoek (gvo). Het onderzoek is ingesteld op verzoek van de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering (Commissie Moons). Doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in het functioneren van het gvo op dit moment. Het gaat daarbij om om inzicht in de feitelijke gang van zaken; daarnaast bestaat behoefte aan inzicht in de opvattingen over de taak van de rechter-commissaris, het OM en raadslieden in het kader van het gvo en de te verwachten gevolgen van eventuele wetswijzigingen. Het onderzoek is opgesplitst in twee delen: in de eerste plaats is een dossieronderzoek uitgevoerd en daarnaast zijn vraaggesprekken gehouden met rc's, ovj's en raadslieden.
  • Slachtofferhulp en herstelbemiddeling

   Heslinga, Y.H.; Erp, J. van; Verberk, M.; Dijk, P. van; Brienen, M.E.I.; Hoegen, E.H.; Rassin, E.; Spapens, A.C.; Frijns, J.; Walgrave, L.; et al. (WODC, 2001)
   ARTIKELEN: 1. Y.H. Heslinga - De professionalisering van slachtofferhulp; activiteiten en ontwikkelingen 2. J. van Erp en M. Verberk - Evaluatie regelgeving Terwee; bevindingen van slachtoffers 3. P. van Dijk - Slachtoffers in de strafrechtspleging; enige recente ontwikkelingen 4. M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen - Het Nederlandse slachtofferbeleid; een rechtsvergelijkend perspectief 5. E. Rassin - Het getraumatiseerde slachtoffer; behandeling, verhoor en hiaten in de herinnering 6. A.C. Spapens - Bemiddeling in relatie tot het strafproces 7. J. Frijns - Herstelbemiddeling in de praktijk; uitzicht door inzicht 8. L. Walgrave - Herstelrecht en strafrecht; duet of duel? 9. I. Wijers - Family group conferencing; kanttekeningen bij herstelrecht voor jeugdige delinquenten 10. C.P.M. Cleiren - De andere kant van het gelijk; strafgeding of mediation? Bijlage: de International Victimology Website SAMENVATTING: De ontwikkelingen binnen slachtofferzorg en -rechten staan centraal in het eerste gedeelte van dit nummer. In het tweede gedeelte wordt ingezoemd op een andere maatschappelijk trend die nadrukkelijk tegemoet komt aan slachtofferbelangen: herstelbemiddeling. Hoewel de vooralsnog schaarse experimenten in Nederland worden toegejuicht, resteren er veel vragen. In welke fase is herstelbemiddeling het meest geëigend: voor, tijdens of na de zitting? Welke risico's brengt een mislukte mediation voor slachtoffers en daders met zich mee? Is hun rechtszekerheid voldoende gewaarborgd en in hoeverre is de herstelrechtelijke sanctie proportioneel?
  • Victims of crime in 22 European criminal justice systems - The implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure

   Brienen, M.E.I.; Hoegen, E.H. (Katholiek Universiteit Brabant, 2000)
   This study is an analysis of the position of the victim of crime in 22 European criminal justice systems. The guiding light throughout the study is Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure. This Recommendation contains guidelines on the way the victim of crime should be treated by the criminal justice authorities in the course of criminal proceedings against the offender. It focuses on three key issues, namely information, compensation, and treatment and protection. The study examines the implementation of the body of thought contained in the Recommendation in 22 jurisdictions that were all a member of the Council of Europe when the Recommendation was first adopted in 1985.