• De harmonisering van de straftoemeting in discussie - Een bijdrage aan de harmonisering van het strafvorderingsbeleid in het ressort Arnhem

   Kaaden, J.J. van der; Steenhuis, D.W. (WODC, 1976)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. De resultaten van de eerste gespreksronde 3. De opzet van de tweede gespreksronde 4. De resultaten van de tweede gespreksronde 5. De literatuur over de straftoemeting SAMENVATTING: In dit rapport zullen eerst in het kort de resultaten van de eerste gespreksronde worden samengevat. Daarna volgen een beschrijving van de opzet van de tweede gespreksronde en een overzicht van de resultaten daarvan. Vervolgens worden deze gekoppeld aan datgene wat in de literatuur over het beslissingsproces van de straftoemeter bekend is. Een en ander wordt tenslotte in een aantal konklusies samengevat waarbij getracht wordt aan te geven op welke wijze door het Openbaar Ministerie zinvol aan de pogingen tot harmonisering inhoud kan worden gegeven.
  • Vergelden, recht doen en billijke straf

   Unknown author (WODC, 1986)
   Straf en de rechtvaardiging daarvan zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. De gronden waarop straf wordt toegekend zijn dan ook voortdurend aan discussie onderhevig. Soms lijkt deze discussie in een stroomversnelling te raken. Dit was bijvoorbeeld halverwege de jaren zeventig het geval in de Verenigde Staten. Vanwege de teleurstellende resultaten van de resocialisatie-filosofie, en vanwege de onzekerheid voor veel gedetineerden voor wie invrijheidstelling afhankelijk was van de mate van hun `verbetering', werd van verschillende kanten aangedrongen op een rechtvaardiger strafrechtsysteem. Deze discussie culmineerde in 3 wat bekend kwam te staan als het justice model. Kort samengevat luidt de basisgedachte daarvan dat niet de dader maar de daad centraal moet staan bij de bepaling van de strafmaat. Deze dient evenredig te zijn met de mate van schuld en met de door de wetsovertreding veroorzaakte schade.
  • Vrije wil en verantwoordelijkheid

   Jong, F. de; Roef, D.; Meynen, G.; Vincent, N.; Haselager, W.F.G.; Leoné, F.; Toor, D.A.G. van; Stokkom, B.A.M. van; Boone, M.M.; Claessen, J.A.A.C. (WODC, 2013)
   ARTIKELEN: 1. F. de Jong - Wilsvrijheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid; een rondgang langs fysicalisme, connectionisme en belichaamde 2. D. Roef - Welke vrije wil heeft het strafrecht nodig? Over bewustzijn, brein en capaciteitsverantwoordelijkheid 3. G. Meynen - De psychiater en toerekeningsvatbaarheid 4. N. Vincent - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de neurowetenschappen 5. W.F.G. Haselager, F. Leoné en D.A.G. van Toor - Data en interpretaties in de cognitieve neurowetenschap 6. B.A.M. van Stokkom - Actieve verantwoordelijkheid in het strafrecht; naar een brede opvatting van ‘recht doen’ 7. M.M. Boone - Vrije wil en verantwoordelijkheid in de strafuitvoering 8. J.A.A.C. Claessen - Strafrecht en Verlichting; over het karakter van een waarlijk verlicht strafrechtssysteem 9. Internetsites. SAMENVATTING: Deze uitgave van Justitiële verkenningen is voor een groot deel gebaseerd op bijdragen die zijn gepresenteerd op de expertmeeting 'Retrospectieve en prospectieve verantwoordelijkheid - schuld, toerekening, vrije wil, gedragsverandering: uitdagingen voor het strafrecht'. De meeting vond plaats op 27 september 2012 en werd georganiseerd door het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht.
  • Wraak

   Nieuwenhuis, J.J.; Verrijn Stuart, H.M.; Vos, J.M.C.; Stokkom, B.A.M. van; Crombag, H.F.M.; Dennen, J.M.G. van der; Duyndam, J. (WODC, 2003)
   ARTIKELEN: 1. J.J. Nieuwenhuis - Tragedie en recht; twee manieren om wraak te temmen 2. H.M. Verrijn Stuart - Is daar iemand, iemand, iemand ...? Over vergeving en identiteit in de context van het strafproces 3. J.M.C. Vos - Het vragende slachtoffer en de wrekende staat; de functie van wrok in een moderne rechtsstaat 4. B.A.M. van Stokkom - De taboeïsering van wraak; is wraak moreel aanvaardbaar? 5. H.F.M. Crombag - Over wraak; resultaten van een empirisch onderzoek 6. J.M.G. van der Dennen - De evolutionaire aspecten van wraak; waarom wraak zoet is en bovendien heilige plicht 7. J. Duyndam - Voorwaarden voor vergeving; een stappenplan SAMENVATTING: Is wraak altijd zo verwerpelijk en zo mateloos? Wat is de rol van wraak in het dagelijks leven? Dient de overheid te reageren op de toenemende etalering van wraakgevoelens van slachtoffers in de media of leidt dit tot bevordering van een slachtoffercultuur? In hoeverre werkt wraak bevredigend? Bestaat er zoiets als gerechtvaardigde wraak? Op dergelijke vragen gaat dit themanummer in. De problematisering van het verschijnsel wraak leidt vroeg of laat tot het alternatief: vergeving, verzoening, maar ook, vergeten. Vergeving en verzoening komen in verscheidene artikelen impliciet aan de orde. Daarnaast zijn er twee bijdragen opgenomen van auteurs die expliciet ingaan op het thema vergeving.