• De stem van de magistraat - Evaluatie van de subsidie aan de NVvR

   Jongebreur, W.; Reitsma, J.; Walberg, A. (Significant, 2014)
   De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de vakvereniging van officieren van justitie en rechters. De NVvR behartigt in haar rol van vakbond de belangen van  haar leden en beschermt de onafhankelijke (rechts)positie van de magistraten. In haar rol als beroepsvereniging bewaakt de vereniging de kwaliteit van de rechtspraak. De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:Het analyseren in hoeverre de NVvR de verkregen subsidie doeltreffend en doelmatig heeft aangewend voor haar rol als beroepsvereniging;Het formuleren van mogelijke discussiepunten met betrekking tot de subsidierelatie tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie en NVvR. INHOUD: 1. Achtergrond en inleiding 2. De NVvR: haar doelen, activiteiten en kosten 3. Toetsingskader 4. Functioneren als vertegenwoordiger van de beroepsgroep 5. Het geven van tijdig (ong)gevraagd advies 6. Conclusies en discussiepunten voor de toekomst
  • Met scherp schieten - Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland

   Ferwerda, H.; Appelman, T.; Wijk, A. van (Bureau Beke, 2013)
   Naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onderzoek ingesteld naar het Nederlandse systeem ter beheersing van het legaal wapenbezit en of het systeem voldoende functioneert. De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het rapport van de Onderzoeksraad op 29 september 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: 'Welke mogelijke veiligheidsrisico's zijn er binnen de schietsport te onderkennen aan 1) commerciële belangen, 2) opslag en vervoer van legale wapens en munitie en 3) het laten schieten zonder wapenverlof?' INHOUD: 1. Een onderzoek naar de schietsport in Nederland 2. Kenmerken en achtergronden van de schietsport in Nederland 3. Commerciële belangen 4. Opslag en vervoer van legale vuurwapens en munitie 5. Schieten zonder verlof 6. Conclusie 7. Samenvatting
  • Stichtingen, verenigingen en criminaliteit

   Bieleman, B.; Snippe, J.; Stoep, R. van der; Tromp, N.; Zwieten, M. van (WODC, 2007)
   Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de aard en omvang van stichtingen en verenigingen die zich schuldig maken aan of betrokken zijn bij verschillende vormen van criminaliteit. Vragen die aan de orde komen zijn: Om welk type delicten gaat het? Om welk type stichtingen (en verenigingen) gaat het? Wat zijn, voor zover bekend, de knelpunten in de bestrijding van deze vormen van criminaliteit?