• Nood breekt wet? - Terroristische dreiging, noodtoestand en maatschappelijke effecten

      Noordegraaf, M.; Schiffelers, M.-J.; Douglas, S.; Rossem, J.W. van; Terpstra, N.; Graaf, B. de; Kummeling, H. (Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO Advies), 2017)
      Dit onderzoek analyseert de ervaringen van Westerse en vooral West-Europese landen (Frankrijk, België en Duitsland) met het uitroepen van de noodtoestand naar aanleiding van terroristische dreigingen. Dit gebeurt met het oog op relevante lessen die daaraan voor Nederland te ontlenen zijn. De hoofdvraag luidt: “Wat zijn de politieke en maatschappelijke gevolgen van het uitroepen van de noodtoestand door overheden, in het bijzonder als gevolg van terroristische dreigingen?” INHOUD: 1. Introductie 2. Analysekader 3. Onderzoeksopzet 4. Historische context (tussen 2000 en 2015) 5. Casus Frankrijk 6. Casus België 6. Casus Duitsland 7. Conclusies en implicaties