• Schriftelijke wilsverklaring euthanasie bij wilsonbekwame patiënten - een jurisprudentieonderzoek

      Mevis, P.A.M.; Bakker, S.R.; Postma, L.; Verbaan, J.H.J. (Erasmus Universiteit Rotterdam -School of Law, 2014)
      De volgende probleemstelling komt in dit jurisprudentieonderzoek aan de orde: Hoe luidt de jurisprudentie over de schriftelijke wilsverklaring in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) op basis van uitspraken van de strafrechter, van de civiele rechter, van de medische tuchtrechter en van de vijf regionale toetsingscommissies en toelichting daarop in hun jaarverslagen? Welke lijn kan uit deze jurisprudentie worden gedestilleerd? Wat zijn de in het oog springende verschillen en overeenkomsten tussen de genoemde bronnen? Welke knelpunten kunnen uit het jurisprudentieonderzoek worden vastgesteld en welke onderzoeksvragen kunnen naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek niet worden beantwoord? INHOUD: 1. Inleiding 2. Systematiek van de wettelijke regeling in WvSr en Wtl 3. Werkwijze Regionale Toetsingscommissies Euthanasie 4. Beantwoording van de onderzoeksvragen I: specifieke aandachtspunten en onderwerpen 5. Beantwoording van de onderzoeksvragen II: de overkoepelende thema's 6. Conclusie