• Bekend maakt bemind - Evaluatieonderzoek pilot 'uitbesteding forensisch onderzoek aan particuliere instituten

      Struiksma, N.; Winter, H. (WODC, 2012)
      In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: Onder welke condities zijn in het experiment de particuliere instituten in het forensisch onderzoek ingezet? Welke effecten en neveneffecten had de inschakeling van particuliere instituten in het forensisch onderzoek? INHOUD: 1. Inleiding 2. Context 3. Inrichting van de pilot 4. Proceservaringen 5. De onderzoeken 6. Ervaringen 7. Gevolgen 8. Conclusies