• Categorical accommodation and assistance for victims of trafficking in human beings - a study of four European countries

   Kulu-Glasgow, I.; Galloway, A.M.; Beenakkers, E.M.T.; Smit, M.; Zwenk, F. (WODC, 2012)
   The aim of this research is to look at the experiences that other European countries have had with categorical accommodation and assistance for adult victim of trafficking in human beings, and present an overview of the organisation and implementation of shelters in these countries. This includes descriptions of the bottlenecks these countries have experienced, any possible solutions they have employed, and the perceived advantages and disadvantages of categorical accommodation and assistance. CONTENT: 1. Introduction 2. Belgium 3. Czech Republic 4. Italy 5. Spain 6. Conclusion
  • Crime and Criminal Justice in an Integrated Europe

   Joutsen, M.; Jasinski, J.; Gönczöl, K.; Kaiser, G.; Válková, J.; Leps, A.; Tulkens, F.; Braithwaite, J.; Savona, E.U. (WODC, 1997)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Matti Joutsen - Fifth European colloquium on criminology; Bled, Slovenia, 26-28 September 1996 3. Matti Joutsen - Recent trends in crime in Western Europe 4. Jerzy Jasinski - Crime in Central and East European Countries 5. Katalin Gönczöl - Controlled deviance: a strategy for crime prevention in Hungary 6. Günther Kaiser - Crime policy from a West European perspective 7. Jana Válková - Punishment and resocialization: a case of the Czech Republic 8. Ando Leps - Organized crime in Estonia: its historical preconditions 9. Françoise Tulkens - Criminal justice in transition: some provisional notes on the crisis in the Belgian system 10. John Braithwaite - Commentary: law, morality and restorative justice 11. Crime institute profile: E.U. Savona - TRANSCRIME, Research group on Transnational Crime, School of Law, University of Trento
  • New sanctioning options

   Junger-Tas, j.; Aertsen, I.; Peters, T.; McElrea, F.W.M.; Leschied, A.W.; Cunningham, A.; Kerezsi, K.; Valkova, J.; Lazerges, C.; Balduyck, J.-P.; et al. (WODC, 1998)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Josine Junger-Tas - Recent Trends in Sentencing Policies in The Netherlands 3. Ivo Aertsen and Tony Peters - Mediation and Restorative Justice in Belgium 4. F.W.M. McElrea - The New Zealand Model of Family Group Conferences 5. Alan W. Leschied and Alison Cunningham - Alternatives to Custody for High-Risk Young Offenders: The Multisystemic Therapy Approach 6. Klára Kerezsi - Costs of Alternative Sanctions in Hungary 7. Jana Valkova - Some Remarks on the Implementation of Community Sanctions and Measures 8. Current Issues: Christine Lazerges and Jean-Pierre Balduyck - Response to Juvenile Delinquency: Report to the French Prime Minister 9. Commentaries on the White Paper “No More Excuses” 10. Sturla Falck - Rights of the Child 11. Barry Krisberg - A Blame Culture 12. Lode Walgrave - Trying to Pick up the Pieces 13. Catrien C.J.H. Bijleveld - Methodological Issues in the Study of Domestic Victimisation Prevalence 14. Crime Institute Profile: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law
  • Smokkel van handvuurwapens vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland

   Spapens , A.C.; Bruinsma, M.Y. (IVA Tilburg, 2002)
   Bij degenen die zich in Nederland politiek en beleidsmatig met de problematiek van vuurwapencriminaliteit bezig houden alsook bij de politie, bestaat het vermoeden dat in ons land de laatste jaren een toenemend aantal handvuurwapens uit voormalige Oostbloklanden wordt binnengesmokkeld. Feitelijk gezien neemt in Nederland het aantal inbeslagnames toe van illegale handvuurwapens die afkomstig zijn uit een voormalig Oostblokland. Dit blijkt uit registratiegegevens van de politie. De mogelijkheden tot smokkel worden voorts bevorderd door de 'gelegenheidsstructuur' in sommige vormalige Oostbloklanden. Het vermoeden dat handvuurwapens die afkomstig zijn uit voormalige Oostbloklanden een belangrijke rol spelen in het Nederlandse illegale circuit vormde de aanleiding tot nader onderzoek naar 'Illegale wapentransporten vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland'. Dit onderzoek is uitgevoerd door IVA-Tilburg, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum, op verzoek van de Directie Opsporingsbeleid van het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie.
  • Tenuitvoerlegging van buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland buiten verdrag en verordening (art. 431 Rv)

   Wolde, M.H. ten; Knot, J.G.; Henckel, K.C. (Rijkuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2017)
   Op grond van het bepaalde in artikel 431 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kunnen buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland niet ten uitvoer worden gelegd als er geen verordening of verdrag van toepassing is. Het onderhavige rechtsvergelijkende onderzoek beoogt in kaart te brengen hoe momenteel in Nederland en in een aantal andere landen (Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk, Tsjechië, Spanje, Zwitserland, Verenigde Staten, Canada en China) wordt omgegaan met de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en daarvan een analyse te geven. Dit onderzoek betreft de volgende vraag: Zijn er, bezien in het licht van de ontwikkelingen in de Nederlandse en buitenlandse rechtspraak en literatuur, alsmede in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van IPR-verordeningen en -verdragen, redenen om artikel 431 Rv te herzien? Zo ja, op welke wijze zou artikel 431 Rv dan kunnen worden herzien? INHOUD: 1. Inleiding 2. Nederland 3. Algemene uiteenzetting rechtsstelsels lidstaten 4. Gemeenschappelijke opvattingen en/of ontwikkelingen in de lidstaten 5. Algemene uiteenzetting rechtsstelsel Zwitserland 6. Algemene uiteenzetting niet-Europese rechtsstelsels 7. Ontwerp Haags verdrag inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen 8. Opbrengsten rechtsvergelijking 9. Conclusies en aanbevelingen