• Behandeling van verslaafden aan heroïne - Een inventarisatie en evaluatie van bestaande behandelingsmogelijkheden

   Anjou, L.J.M. d' (WODC, 1978)
   Dit is het verslag van een literatuuronderzoek naar de behandeling van verslaafden aan heroïne.
  • Drugsverslaafde justitiabelen - resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

   Meyboom, M.L. (WODC, 1982)
   Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde justitiabelen. Daarbij is gekozen voor een invalshoek waarin de volgende vragen centraal staan: (1) Wat zijn de effecten van verschillende wijzen waarop aan heroïne verslaafde justitiabelen worden behandeld; en (2) Zijn er cliëntgebonden factoren aan te wijzen die naast de wijze van behandelen mogelijk samenhangen met verschillen in behandelingsresultaten?
  • Penitentiair drugbeleid in de Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en de Bondsrepubliek Duitsland

   Meyboom, M.L.; Bol, M.W. (medew.) (WODC, 1986)
   Van de vijf behandelde landen worden eerst in het kort enkele hoofdpunten in (de ontwikkeling van) het beleid weergegeven; dan volgt een beschrijving van de uitvoering hiervan in de praktijk met uitzondering van de VS, waar uitsluitend de ontwikkeling van therapeutische gemeenschappen binnen het gevangeniswezen wordt beschreven.
  • Zelfredzaamheid gedetineerden - Mogelijkheden binnen de muren

   Molleman, T. (WODC, 2014)
   Om meer zicht te krijgen op acties en maatregelen ter bevordering van zelfredzaamheid in een penitentiaire setting heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het WODC gevraagd een studie uit te voeren waarin ervaringen met zelfredzaamheid bij gedetineerden in andere westerse landen worden onderzocht. Ook aanpalende sectoren zoals gesloten psychiatrische settings kunnen hierbij interessant zijn. In deze studie wordt niet alleen naar positieve of ‘wenselijke’ effecten van deze acties en maatregelen op het gebied van zelfredzaamheid gekeken, ook eventuele negatieve uitkomsten en neveneffecten worden gerapporteerd. De bevindingen van deze studie kunnen van waarde zijn bij de invulling van nieuwe (kostenbesparende) regimes. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Dagprogramma 4. (Self-)Management 5. Omgevingsfactoren 6. Technologische ontwikkelingen 7. Conclusie