• Recidive onder uitstromers terroristenafdeling - Verslag van recidive over de periode 2006-2020

   Teerlink, M. (WODC, 2022-06-09)
   Het WODC is gevraagd de recidive te meten van de gedetineerden die op een Terroristenafdeling (TA) hebben verbleven volgens de methode van de recidivemonitor. Hierover wordt in dit onderzoek verslag gedaan. Deze factsheet bevat ook de achtergrondkenmerken en de recidiveprevalentie van ex-TA-gedetineerden.
  • Terroristen in detentie - evaluatie van de Terroristenafdeling

   Veldhuis, T.M.; Gordijn, E.H.; Lindenberg, S.M.; Veenstra, R. (RUG - Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, 2010)
   De terroristenafdelingen in de Penitentiare Inrichtingen Vught en De Schie zijn in september 2006 in werking getreden om gedetineerden met een terroristische achtergrond, die een mogelijk radicaliserende uitwerking hebben op hun medegedetineerden, op één plaats te kunnen concentreren. Deze rapportage ist het resultaat van een evaluatieonderzoek van de terroristenafdelingen. De studie betreft zowel een planevaluatie als een procesevaluatie. INHOUD: 1. Inleiding - Deel I. De terroristenafdeling in theorie 2. Beleidsproces 3. Beleidstheorie 4. Toetsing van de beleidstheorie - Deel II. De terroristenafdeling in de praktijk 5. Doelgroep 6. Regime - Deel III. Conclusie en discussie 7. Conclusie en discussie