• Eens een dief, altijd een dief? - Een verkenning rond het meten van de effectiviteit van de Verklaring Omtrent het Gedrag

   Kruize, P.; Gruter, P. (Ateno, 2016)
   Dit onderzoek betreft een verkenning van de mogelijkheden om de effectiviteit van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te meten. De onderzoekers doen dit langs drie sporen: theoretisch, empirisch en evaluatief. In de eerste plaats worden in het onderzoek de mechanismen van het VOG-screeningsinstrument onderzocht op mogelijke werkzaamheid. Dit gebeurt door een reconstructie van de beleidstheorie achter de VOG en een beschrijving van het beleidskader. Daarnaast is de feitelijke uitvoering van de VOG-screening onderzocht. En tot slot, is onderzocht, of een meting van de effectiviteit van VOG-screening uitvoerbaar is, en op welke wijze deze meting vorm zou kunnen krijgen. Op basis van deze wensen is de volgende probleemstelling geformuleerd: Op welke wijze draagt de VOG Natuurlijke Personen – in theorie – bij aan de integriteit van kwetsbare sectoren in de Nederlandse samenleving? En, hoe kan dit empirisch worden getoetst? INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidstheorie en -regels rond de VOG 3. Uitvoering van de Beleidsregels in de praktijk 4. VOG-effecten gemeten: experimenteel design 5. VOG-effecten gemeten: simulatiemodel 6. Conclusies en aanbevelingen
  • Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang - Vervolgstudie Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten

   Boom, W.H. van; Lindenbergh, S.D.; Philipsen, N.J.; Stoter, W.S.R.; Faure, M.G.; Huls, N.J. (Rotterdam Institute of Private Law - Erasmus Universiteit Rotterdam, 2011)
   Dit onderzoek heeft tot doel om (meerdere) alternatieve reguleringsinstrumenten verder in kaart te brengen en op haalbaarheid te beoordelen. Vragen die onderzocht worden betreffen factoren die bijdragen aan doelbereiking met behulp van verschillende alternatieve reguleringsinstrumenten. Daarnaast komt de vergelijkbaarheid met de klassieke wetgeving aan bod, evenals welke mechanismen kans van slagen hebben en welke factoren een goede werking hiervan in de weg staan. Als laatste komt de haalbaarheid van verschillende alternatieve reguleringsinstrumenten in vergelijkende zin aan bod. INHOUD: 1. Inleiding en leeswijzer 2. Wat vooraf ging: het rapport 'Handelspraktijken' 3. Drie nieuwe domeinen onderzocht 4. Toetsing, terugkoppeling, conclusies