• Notitie 'Effectiviteit van preventieve maatregelen in de detailhandel'

   Braam, M.; Goor, R. van; Knoll, J.; Korpel, J.; Linmans, A.; Ritzema, W. (ES&E, 2003)
   Het doel van deze notitie is om meer inzicht te krijgen in de werking en de effectiviteit van preventieve maatregelen, in het bijzonder in de detailhandel. We hebben gekeken welke onderzoeksdesigns en indicatoren geschikt zijn om de effecten van preventieve maatregelen in de detailhandel te meten. Dit hebben we in de eerste plaats gedaan door middel van deskresearch en telefonische interviews. Daarnaast hebben we een expertmeeting georganiseerd, waarbij deskundigen en betrokkenen bijeen zijn gebracht om te discussiëren over de problematiek rond het meten van effectiviteit van preventieve maatregelen in de detailhandel.
  • Preventie en criminaliteit

   Unknown author (WODC, 1980)
   Dit themanummer dat gewijd is aan Preventie en criminaliteit, wordt geopend met een inleidend artikel van Carl. H. D. Steinmetz. In dit artikel worden verbanden gelegd tussen preventie en de ontwikkelingen van de kleine criminaliteit. In dit themanummer zijn voorts vier bewerkingen opgenomen; een Canadees artikel, twee Engelse artikelen en één Amerikaans artikel.