• Evaluatie pilot elektronische volgsystemen

      Miedema, F.; Post, B. (WODC, 2006)
      Naast het uitvoeren van een onderzoek naar de ervaringen met EVS (Elektronisch Volgsysteem) in het buitenland, worden er bij de sectoren GW (Gevangeniswezen), jeugd en tbs een aantal pilot-projecten opgestart waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische volgsystemen met GPS-techniek (GPS = Global Positioning Satelite). De implementatie van GPS in deze pilots is in dit onderzoek geëvalueerd. Er zijn twee belangrijke argumenten die pleiten voor het gebruik van EVS. In de eerste plaats vragen politiek en samenleving om de toepassing van andere instrumenten die erop gericht zijn om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Daarnaast zou door de toepassing van EVS de oplegging van de straf of maatregel mogelijk goedkoper kunnen worden uitgevoerd. De recente overvloedige aandacht bij de politiek en de media voor dit onderwerp dwingt er verder toe te komen met een gedegen onderzoek naar de toepassingen van EVS in het buitenland.