• Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt - Ervaringen met de financiële regelingen 'Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen'

      Rij, C. van (Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, 2017)
      De Commissie-Samson deed in 2010-2012 onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die, sinds 1945, op gezag van de overheid in (rijks)instellingen of pleeggezinnen waren geplaatst (Omringd door zorg, toch niet veilig; seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 2012). Op basis van het rapport zijn twee (tijdelijke) regelingen getroffen voor een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen van 1945 tot heden. Het betreft Het Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen en de Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de ervaringen van aanvragers, instellingen en uitvoerders met de regelingen voor schadever-goeding en financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van seksueel misbruik in residentiële instellingen en pleeggezinnen? INHOUD: 1. Inleiding 2. De financiële regelingen 3. Omvang beroep op financiële regelingen 4. Perspectief van slachtoffers 5. Perspectief van de instellingen 6. Perspectief uitvoerder Schadefonds 7. Analyse en conclusie