• Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk - Een rechtsvergelijkend onderzoek naar informatie- en communicatievrijheid en privacy in Zweden, Duitsland, Frankrijk, België, de Verenigde Staten en Canada; interimrapport

   Koekkoek, A.; Zoontjens, P.; Vlemminx, F.; Leenknegt, G.-J.; Nouwt, S.; Koops, B.-J.; Schooten-van der Meer, H.; Bos, R.; Fens, D. (medew.); Veld, L. in 't (medew.) (Katholieke Universiteit Brabant - Schoordijk Instituut, 1999)
   Dit rapport doet verslag van de rechtsontwikkeling die grondrechten in een aantal landen doormaken bij een toenemende informatisering van de samenleving. Daarbij gaat het vooral om grondrechten betreffende informatie- en communicatievrijheid en privacy. In de Nederlandse Grondwet zijn dat art. 7 (vrijheid van meningsuiting), art. 10 (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer), art. 12 (huisrecht) en art. 13 (brief-, telegraaf- en telefoongeheim). Als landen waarvan iets te leren is m.b.t. de aanpassing van grondrechten en de formulering van nieuwe grondrechten zijn gekozen Zweden, Duitsland, Frankrijk en België als landen in de traditie van de rechtsstaat -met een sterke rol voor de wetgever - en de Verenigde Staten en Canada, twee landen in de traditie van vooral de 'rule of (common) law', waarin de rechtsvorming door de rechter erg belangrijk is. Op basis van de onderlinge vergelijking van deze landen worden relevante overeenkomsten en verschillen aangegeven die mogelijk inspiratie kunnen opleveren bij de formulering of herformulering van grondrechten in de Nederlandse grondwet.
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2025 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Kriege, A.G.; Tulder, F.P. van; Smit, P.R.; Diephuis, B.J. (WODC, 2020)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2025. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte bij intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding, 2. Achtergrondfactoren, 3. Overtredingen, 4. Misdrijven, 5. Tenuitvoerlegging, 6. Reclassering, kinderbescherming en rechtsbijstand, 7. Civiel recht en bestuursrecht, 8. Nawoord.
  • Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2013 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Diephuis, B.; Gammeren-Zoeteweij, M. van; Kalidien, S.; Leertouwer, E.C.; Tulder, F.P. van (WODC, 2008)
   Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de behoefte aan capaciteit tot en met het jaar 2013 van onder andere OM, rechtspraak, rechtsbijstand, CJIB gevangeniswezen (incl. vreemdelingenbewaring), tbs- en justitiële jeugdinrichtingen, taakstraffen (meerder- en minderjarigen) en Halt-afdoeningen en wat zijn de belangrijkste oorzaken daarachter? Dit periodieke onderzoek probeert een zo betrouwbaar en actueel mogelijk beeld te schetsen van de in de komende jaren te verwachten behoefte aan capaciteit in de justitieketen op basis van het prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en Kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële ketens t/m 2014 - beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Diephuis, B.J.; Kalidien, S.N.; Leertouwer, E.C.; Tulder, F.P. van (WODC, 2009)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2014. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte van de intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en Kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2015 - beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G. (red.) (WODC, 2010)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2015. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte van de intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding - D.E.G. Moolenaar 2. Achtergrondfactoren - D.E.G. Moolenaar en D. Jangbahadoer Sing 3. Opsporing - P.R. Smit 4. Slachtofferzorg - R. Decae 5. Vervolging - R. Decae 6. Rechtspraak - P.R. Smit, E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 7. Tenuitvoerlegging - S.N. Kalidien 8. Reclassering en Kinderbescherming - S.N. Kalidien 9. Vreemdelingenbewaring - D.E.G. Moolenaar 10. Rechtsbijstand - M. Temürhan 11. Gesloten jeugdzorg - D.E.G. Moolenaar 12. Gevoeligheidsanalyse - D.E.G. Moolenaar, E.C. Leertouwer en F.P. van Tulder 13. Nawoord - D.E.G. Moolenaar
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2016 - beleidsneutrale ramingen

   Decae, R.J. (red.) (WODC, 2011)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2016. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte van de intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding - R.J. Decae 2. Achtergrondfactoren - R.J. Decae en D. Jangbahadoer Sing 3. Opsporing - P.R. Smit 4. Slachtofferzorg - D.E.G. Moolenaar 5. Vervolging - D.E.G. Moolenaar 6. Rechtspraak - P.R. Smit, E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 7. Tenuitvoerlegging - A. Sonnenschein 8. Reclassering en Kinderbescherming - S.N. Kalidien 9. Vreemdelingenbewaring - R.J. Decae 10. Rechtsbijstand - M. Temürhan 11. Nawoord - D.E.G. Moolenaar
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2017 - beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R. (red.) (WODC, 2012)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2017. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte van de intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding - P.R. Smit 2. Achtergrondfactoren - D. Jangbahadoer Sing 3. Opsporing - P.R. Smit 4. Slachtofferzorg - D.E.G. Moolenaar 5. Vervolging - D.E.G. Moolenaar 6. Rechtspraak - P.R. Smit, E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 7. Tenuitvoerlegging - R.J. Decae 8. Reclassering en Kinderbescherming - D.E.G. Moolenaar 9. Vreemdelingenbewaring - R.J. Decae 10. Rechtsbijstand - R.J. Decae 11. Nawoord - P.R. Decae
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2019 - Beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R. (red.) (WODC, 2014)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2019. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding - P.R. Smit 2. Achtergrondfactoren - P.R. Smit 3. Opsporing - R.J. Decae 4. Slachtofferzorg - R.J. Decae 5. Vervolging - R.J. Decae 6. Rechtspraak - P.R. Smit, D.E.G. Moolenaar, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 7. Tenuitvoerlegging - R.J. Decae 8. Reclassering en kinderbescherming - P.R. Smit 9. Vreemdelingenbewaring - R.J. Decae 10. Rechtsbijstand - R.J. Decae 11. Nawoord - P.R. Smit
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2020 - Beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R. (red.) (WODC, 2015)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2020. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2021 - Beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R.; Moolenaar, D.E.G.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B.J. (WODC, 2016)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2021. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2.Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2022 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Decae, R.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B.J. (WODC, 2017)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2022. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en Kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2023 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Smit, P.R.; Decae, R.J.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B.J. (WODC, 2018)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2023. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en Kinderbescherming 9. Rechtsbijstand 10. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële ketens t/m 2024 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Decae, R.J.; Tulder, F.P. van; Smit, P.R.; Kriege, A.G. (WODC, 2019)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2024. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. WAHV-zaken 4. Overtredingen 5. Misdrijven 6. Tenuitvoerlegging 7. Reclassering, kinderbescherming en rechtsbijstand in strafzaken 8. Civiel recht en bestuursrecht 9. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2026 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Kriege, A.G.; Diephuis, B.J. (WODC, 2021-06-17)
   De ramingen in dit rapport zijn gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) versie 2020. Het PMJ bestaat uit twee onderdelen, namelijk een model voor de veiligheidsketen en een model voor het civiel- en bestuursrechtelijke deel van de justitiële keten. Het model voor de veiligheidsketen bevat onderdelen zoals onder andere opsporing, vervolging en berechting, straffen en maatregelen, vreemdelingenbewaring, gevangeniswezen, justitiële jeugdinrichtingen, reclassering, gesubsidieerde rechtsbijstand in strafzaken en slachtofferzorg. Het model voor civiel- en bestuursrechtelijke keten bevat de onderdelen civiele rechtspraak, bestuursrechtspraak en gesubsidieerde rechtsbijstand in civiele zaken en bestuurszaken. Dit rapport zal niet uitgebreid ingaan op alle onderdelen van het PMJ maar alleen de belangrijkste elementen eruit lichten. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Achtergrondfactoren, 3. Overtredingen, 4. Misdrijven, 5. Tenuitvoerlegging, 6. Reclassering, kinderbescherming en rechtsbijstand, 7. Civiel recht en bestuursrecht, 8. Nawoord.
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2027 - Beleidsneutrale ramingen

   Molenaar, D.E.G.; Tims, B.; Kriege, A.G.; Pol, B. van der (WODC, 2022-06-29)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2027. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte bij intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). De ramingen voor de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtspraak zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak. De ramingen voor forensisch-psychiatrische centra (voorheen tbs-klinieken) zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het WODC en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Voor de overige ramingen is het WODC verantwoordelijk. De ramingen zijn ‘beleidsneutraal’. Dat wil zeggen dat de ramingen uitgaan van gelijk-blijvend beleid. De ramingen zijn gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Het PMJ bestaat uit twee onderdelen, namelijk een model voor de veiligheidsketen en een model voor het civiel- en bestuursrechtelijke deel van de justitiële keten.
  • Continuïteit in de bekostiging van politie, openbaar ministerie en rechtspraak

   Koopmans, C.; Vlaanderen, M.; Rougoor, W.; Folmer, T.; Grootelaar, H.; Duijneveldt, I. van; Berg, P. van den (medew.); Hers, J. (medew.); Kruijf, J. de (medew.); Verheuvel, N. (SEO Economisch onderzoek, 2021-05)
   De afgelopen tien jaar hebben bezuinigingen en extra financiële middelen tot problemen geleid bij politie, openbaar ministerie en rechtspraak. Het is van belang dat de wijze van bekostiging blijft aansluiten bij de kostenstructuur en de rollen van de drie organisaties. De bekostiging kan zich meer dan nu richten op de strafrechtketen als geheel en op bredere maatschappelijke effecten zoals preventie van criminaliteit. Als vertrekpunt fungeerde een startnotitie van het WODC met de volgende probleemstelling: • “Wat zijn de hoofd- of basisafspraken omtrent de bekostigingssystematiek van politie, OM en de rechtspraak sedert 2010, in welke mate is daarin sprake van continuïteit en wat is de onderliggende beleidstheorie daaromtrent, en wat is daarin de rol van de bijzondere kenmerken van de betrokken organisaties: de politie als ‘sui-generis’ organisatie, de rechtsstatelijke positie van het OM en de onafhankelijkheid van de rechtspraak? Is er in deze hoofdafspraken ook aandacht voor afstemming ten opzichte van elkaar in de keten?” • “Welke fluctuaties (bezuinigingen en investeringen) hebben zich voorgedaan in de bekostiging van politie, OM en rechtspraak sedert 2010 en welke visie/doelstellingen/beleidsafwegingen lagen daaraan ten grondslag, wat kan gezegd worden over de realisatie daarvan, en wat waren de consequenties voor de organisaties en de ketensamenwerking?” • “Zijn er in de begrotingssystematiek op andere beleidsterreinen concrete voorbeelden te vinden die kunnen bijdragen aan vergroting van de continuïteit van de bekostiging? • Wat zijn de ervaringen met een tweetal ketenbrede programma’s in het strafrecht, te weten ZSM en de digitalisering van de keten? • Welke betekenis hebben de bevindingen, ook die onder twee en drie, voor de mogelijkheden om te komen tot het beter borgen in de toekomst van de continuïteit van beleid en bekostiging van deze organisaties, teneinde de rechtsstaat duurzaam te versterken?” INHOUD: 1. Inleiding 2. Economische theorie van bekostigings-systemen 3. Bekostiging politie, OM en Rechtspraak 2010-2020 4. Ketensamenwerking 5. Verkenning alternatieve bekostigingssystematieken 6. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
  • De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak

   Ruitenberg, G.C.A.M. (Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2003)
   Door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd op 20 november 1989 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) unaniem aangenomen. Op 2 september 1990 trad het in werking en inmiddels hebben vrijwel alle Staten (191) het Verdrag geratificeerd. Voor Nederland trad het IVRK op 8 maart 1995 in werking. In het Verdrag zijn zowel burger- en politieke rechten, als economische, sociale en culturele rechten opgenomen die gelden voor alle personen die jonger zijn dan achttien jaar. Er zijn specifiek op kinderen toegespitste rechten in opgenomen die kinderen recht op voorzieningen, bescherming en participatie geven (provision, protection, participation). Het Comité voor de Rechten van het Kind ziet toe op de naleving van het IVRK. Binnen twee jaar na inwerkingtreding van het Verdrag dienen de Staten een eerste rapport bij het Comité in en overleggen vervolgens iedere vijf jaar een rapport aan het Comité, waarin zij aangeven hoe het Verdrag in hun Staat wordt toegepast. Dit onderzoek richtte zich op de doorwerking van de bepalingen van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak. In het rapport wordt een overzicht gegeven van en commentaar gegeven bij de relevante rechtspraak tot en met 2001 (vijfenzeventig zaken).
  • De rechter op afstand - Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen reisafstand en het gebruik van rechtspraak

   Eshuis, R. (WODC, 2017)
   De voorliggende rapportage doet verslag van een studie ten behoeve van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijk kaart. De centrale vraag in deze verkenning luidt: ‘Heeft het opheffen van rechtspraak-locaties (c.q. toename van reisafstanden voor rechtzoekenden) consequenties voor het gebruik van rechtspraak?’.Bij ‘gebruik’ wordt onderscheid gemaakt tussen eisers en gedaagden. Eisers zijn de partijen die zaken aanbrengen. Minder gebruik betekent dat zij minder geneigd zijn hun geschil voor de rechter te brengen (met minder instroom van zaken als resultaat). Voor gedaagden zullen we onder ‘gebruik’ verstaan het voeren van verweer. Hogere drempels zouden ertoe kunnen leiden dat gedaagden vaker afzien van verweer, en zaken bij verstek worden afgedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor een specifiek type zaken: civiele handelszaken die onder de competentie van de kantonrechter vallen.In de factsheet ‘Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg’ (Factsheet, 2017-4), eveneens vervaardigd ten behoeve van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijk kaart, werd beschreven welke veranderingen rond de herziening van de gerechtelijke kaart optraden in de schaalgrootte van de rechtspraak. Daarbij werd vooral gekeken naar de eerste aanleg, en daarbinnen naar de locaties waar kantonrechtspraak plaatsvindt. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksvraag en conclusie 3. Het arrondissement Limburg 4. Het arrondissement Noord-Holland 5. Regressieanalyse
  • De stem van de magistraat - Evaluatie van de subsidie aan de NVvR

   Jongebreur, W.; Reitsma, J.; Walberg, A. (Significant, 2014)
   De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de vakvereniging van officieren van justitie en rechters. De NVvR behartigt in haar rol van vakbond de belangen van  haar leden en beschermt de onafhankelijke (rechts)positie van de magistraten. In haar rol als beroepsvereniging bewaakt de vereniging de kwaliteit van de rechtspraak. De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:Het analyseren in hoeverre de NVvR de verkregen subsidie doeltreffend en doelmatig heeft aangewend voor haar rol als beroepsvereniging;Het formuleren van mogelijke discussiepunten met betrekking tot de subsidierelatie tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie en NVvR. INHOUD: 1. Achtergrond en inleiding 2. De NVvR: haar doelen, activiteiten en kosten 3. Toetsingskader 4. Functioneren als vertegenwoordiger van de beroepsgroep 5. Het geven van tijdig (ong)gevraagd advies 6. Conclusies en discussiepunten voor de toekomst
  • Econometrische evaluatie 'Prognose sanctiecapaciteit'

   Theeuwes, J.J.M.; Winter, J.M. de (Universiteit van Amsterdam - Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO), 1998)
   Dit onderzoek betreft een toetsing van de betrouwbaarheid van het SCP-model gevangeniswezen en taalcstraffen meerderjarigen; in de verdere tekst te benoemen als JUKEBOX 1 model (JUKE - staat voor JUstitie-KEten; BOX 1 slaat op het feit dat het het eerste model is in een serie). Het onderzoek spitst zich toe op de hoofdvraag: wat is (retrospectief) de voorspelkracht van het JUKEBOX 1 model?