• Onderzoek beeldvorming crisiscommunicatiemiddelen

      Holzmann, M.; Franx, K.; Bouwmeester, J.; Gutteling, J. (I&O Research, 2010)
      Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). Het doel van dit onderzoek is tweeledig, namelijk inzicht krijgen in: de beeldvorming bij burgers over crisis.nl en de calamiteitenzender;de beweegredenen bij decentrale overheden (bestuurlijk en ambtelijk) om deze crisiscommunicatiemiddelen al dan niet te gebruiken. INHOUD: 1. Inleiding 2. Informatiezoekgedrag van burgers 3. Bekendheid en beeldvorming bij burgers 4. Gebruik en beeldvorming bij overheden