• Doorlooptijden asielprocedures Vreemdelingenwet 2000

   Wilkinson, E.C.; Blom, M.; Jongebreur-Telgen, H.L.; Karssen, B. (WODC, 2006)
   Dit onderzoek maakt deel uit van de 'Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 - De asielprocedure' van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000. De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan: in welke mate verschillende routes in de asieprocedure voorkomen;hoe lang een individuele asielprocedure duurt onder de Vw 2000; of de wettelijke termijnen worden gehaald; welke factoren invloed hebben op de doorlooptijd van een individuele asielprocedure.
  • Zicht op wetgevingskwaliteit - Een onderzoek naar de wetgevingsadvisering van de Raad van State

   Broeksteeg, J.L.W.; Hardy, E.M.J.; Klosse, S.; Peeters, M.G.W.M.; Verhey, L.F.M. (WODC, 2005)
   Aan de hand van bestudering en analyse van een aantal parlementaire stukken is getracht een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre de Raad van State in de wetgevingsadvisering de beginselen toetst aan de in de nota ‘Zicht op wetgeving’ geformuleerde wetgevingskwaliteitseisen en eventuele andere eisen van wetgevingskwaliteit. Daarnaast is onderzocht hoe de regering en het parlement met de adviezen van de Raad van State omgaat. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wetgevingsadvisering door de Raad van State: het algemene kader Rechtmatigheid 3. Doeltreffendheid en doelmatigheid 4. Subsidiariteit en evenredigheid 5. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 6. Onderlinge afstemming 7. Eenvoud-duidelijkheid-toegankelijkheid 8. Conclusies