• Ex ante evaluatie van videoconferencing in het strafrecht en vreemdelingenbewaringszaken - Analyse van kosten en baten

      Ende, M. van der; Rienstra, S.; Slob, A.; Uwland, A. (WODC, 2007)
      De probleemstelling van deze evaluatie is: wat zijn de potentiële kosten en baten van de introductie van videoconferencing in de justitiële keten en wat zijn de mogelijke niet-kwantificeerbare aspecten. De nadruk ligt hierbij op de financieel-economische analyse, van de niet-financiële aspecten wordt een eerste inventarisatie gemaakt. Deze analyse heeft alleen betrekking op apparatuur, die door de rechtbanken, penitentiaire inrichtingen en detentiecentra wordt aangeschaft.