• Evaluatie Parcon-experiment - Over particuliere en collectieve handhaving van parkeerbeleid en fiscalisering van parkeerboetes

   Sabee, V.; Beijers, W.M.E.H. (WODC, 1996)
   Aanleiding: Per 1 oktober 1994 is een experiment van start gegaan met de uitbesteding van uitvoeringstaken op het gebied van de handhaving van het parkeerbeleid. Hiertoe zijn deze taken - voor een beperkte - periode in een aantal gemeenten overgedragen aan het bedrijf Parcon. Doel: Bedoeling van het experiment is om het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken via een evaluatie van informatie te voorzien ten behoeve van een structurele keuze voor het al dan niet uitbesteden van de onderhavige politiewerkzaamheden. Opzet: In een kwantitatief deel worden de parkeerovertredingen in deelgemeenten geanalyseerd. De kwalitatieve component bestaat uit analyses van berichtgeving in de media, verslagen van de raads- en commissievergaderingen in de diverse gemeenten en bestudering van klachtdossiers. Tevens zullen interviews worden afgenomen me gemeente-ambtenaren, lokale politici, politiefunctionarissen en medewerkers van Parcon. INHOUD: 1. Inleiding 2. Fiscalisering van parkeerboetes 3. Parcon 4. Parkeercontrole in de politieregio Gooi- en Vechtstreek
  • Registratie en besteding van de proces verbaal-vergoedingen door gemeenten

   Aarts, L.J.M.; Gielen, M.A.G.; Kuin, M.C.; Faber, D. (APE Public Economics, 2015)
   Het onderzoek brengt in kaart op welke wijze gemeenten omgaan met de vergoeding van het Rijk voor het uitschrijven van de bestuurlijke strafbeschikking (BSB) overlast en parkeren en in hoeverre en op welke wijze de bestedingen van de Rijksvergoedingen door gemeenten worden geregistreerd. Hiermee wordt, voor zover dat mogelijk is, invulling gegeven aan de motie van Dijkhoff en Segers (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, 34 000 VI, nr. 28).