• Medische besluitvorming aan het einde van het leven - de praktijk en de toetsingsprocedure euthanasie

      Wal, G. van der; Heide, A. van der; Onwuteaka-Philipsen, B.D.; Maas, P.J. van der (Vrije Universiteit - Medisch Centrum, 2003)
      In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek waarin de toetsingsprocedure voor levensbeëindigend handelen op verzoek werd geëvalueerd. Het onderzoek brengt het functioneren van de regionale toetsingscommissies in kaart. Om daar een goed inzicht in te krijgen dient ook inzicht verkregen te worden in de medische praktijk op het gebied van euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde en in de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Daarom is in het onderzoek niet alleen gekeken naar de toetsingsprocedure, maar ook naar de frequentie van de diverse medische beslissingen rond het levenseinde, naar de omstandigheden waarin deze genomen en uitgevoerd worden en naar de belangrijkste verschillen met gegevens uit eerder onderzoek. Daarnaast is aandacht besteed aan praktijken en opvattingen betreffende een aantal thema's die de laatste jaren frequent naar voren zijn gekomen in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat over medische beslissingen rond het levenseinde, zoals terminale sedatie, de relatie tussen levensbeëindigend handelen en palliatieve zorg voor patiënten in de laatste levensfase, levensbeëindigend handelen bij personen die niet lijden aan een ernstige ziekte of bij demente patiënten die een schriftelijke euthanasiewens hebben opgesteld toen zij nog niet dement waren, en levensbeëindigend handelen bij minderjarigen.