• Intrafamiliale agressie

   Unknown author (WODC, 1986)
   Intrafamiliaal geweld vindt weliswaar plaats binnen het gezin, maar vele buitenstaanders zijn er bij betrokken of mogelijk bij betrokken: de (andere) kinderen, de directe omgeving, de politie, de hulpverlening; en — als er iets waar is van de veronderstelling dat dit gedrag pseudo-erfelijk is — de (toekomstige) kinderen van de slachtoffers. Daarmee is het tevens als een maatschappelijk probleem gekwalificeerd. In de artikelen die in dit nummer zijn opgenomen, wordt het verschijnsel van verschillende kanten belicht. Daarbij wordt op de posities van de genoemde betrokkenen ingegaan.
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1984)
   In dit Varianummer zijn vier bewerkingen van buitenlandse artilcelen opgenomen.