• Privacy en persoonsregistraties

      Unknown author (WODC, 1983)
      Eind 1981 werd door de toenmalige Minister van Justitie de Ruiter bij de Tweede Kamer ingediend het Ontwerp van een wet houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, kortweg Wet op de Persoonsregistraties. Dit langverwachte vervolg op het eindrapport van de Commissie Koopmans markeerde een belangrijke stap op weg naar de realisering van de in brede kringen gewenste privacy-beschermende maatregelen.