• Kwaliteit in zware tijd - marktwerking, vraaguitval en notariële dienstverlening

   Voert, M.J. ter; Zwenk, F.; Beenakkers, E.M.Th. (medew.) (WODC, 2011)
   In 1999 is de nieuwe wet op het notarisambt (Wna) ingevoerd. Een van de doelstellingen van de Wna was dat meer marktwerking zou leiden tot een kwalitatief betere dienstverlening. Vanaf het begin is er echter discussie geweest over de uitholling van de kwaliteit onder invloed van de marktwerking. Door de invoering van de Wna is de concurrentie binnen het notariaat toegenomen. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in: (1) de marktontwikkelingen binnen het notariaat, (2) de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening van notarissen, (3) het verband tussen marktwerking en vraaguitval en de kwaliteit van de notariële dienstverlening. INHOUD: 1. Inleiding 2. Marktontwikkelingen 3. Kwaliteit van de kantoororganisatie 4. Kwaliteit van producten 5. Kwaliteit en service 6. Naleving wet- en regelgeving 7. Slotbeschouwing
  • Over notarissen

   Unknown author (WODC, 1997)
   Nu de regering de marktwerking aanprijst lijkt binnen het notariaat hernieuwde aandacht te zijn ontstaan voor de 'ambtelijke' kant van het beroep. De artikelen in dit themanummer bewijzen dat. Omstandig wordt betoogd dat het eigene van de notaris in zijn onafhankelijke en onpartijdige attitude schuilt, alsmede in het verschaffen van preventieve juridische zorg. Veel auteurs treldcen de veronderstelde zegeningen van de vrije markt in twijfel. Wat is de toegevoegde waarde van het beroep als concurrentie tot maatstaf wordt verheven? Verschraalt de notaris tot een commercieel dienstverlener met enige certificerende bevoegdheden? De vraag is echter of deze kritiek wel voldoende oog heeft voor de realiteit. Buiten bespiegelingen met betrekking tot deze actuele problematiek heeft de redactie enige historische en vergelijkende studies in het mummer opgenomen waardoor de lezer zicht lcrijgt op de specifieke taken en functies van de beroepsgroep, haar tradities en eigenaardigheden. Een beschouwing over het pralctische werk en enige fiteraire bijdragen pogen dat beeld te complementeren.