• Eigen schuld!? - 'Culpa in causa' bij wettelijke strafuitsluitingsgronden

   Netburg, C.J. van (WODC, 1994)
   In dit literatuuronderzoek is gezocht naar rechtsliteratuur en jurisprudentie inzake culpa in causa in relatie tot de strafuitsluitingsgronden, omschreven in de artikelen 39 t/m 43 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Eerste Boek, Titel III). Ingegaan wordt op de verschillende omschrijvingen en betekenissen van 'schuld'. De verschillende vormen en theorieën van culpa in causa worden aan de orde gesteld en wordt ingegaan op geschreven en ongeschreven strafuitsluitingsgronden. Hoofdstuk 2 t/m 5 behandelen de wettelijk omschreven strafuitsluitingsgronden: ontoerekeningsvatbaarheid, overmacht, noodweer(exces), wettelijk voorschrift en (on)bevoegd gegeven ambtelijk bevel. Elk hoofdstuk geeft de rol aan van culpa in causa aan de hand van literatuur en jurisprudentie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Culpa in causa en strafuitsluitingsgronden 3. Ontoerekeningsvatbaarheid 4. Overmacht 5. Noodweer(exces) 6. Wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel
  • Onder schot - Het vuurwapengebruik van de politie in Nederland in de periode 1978-1995

   Timmer, J.; Steeg, M. van der; Naeyé, J. (Vrije Universiteit - Centrum voor Politiewetenschappen, 1996)
   De vraag die aan deze studie ten grondslag ligt, is onder welke omstandigheden het politieel vuurwapengebruik geoorloofd is, hoe de praktijk van het vuurwapengebruik er uit ziet, of er knelpunten liggen met betrekking tot de bewapening, de opleiding en regelgeving en in hoeverre de beoordeling en evaluatie op adequate wijze geschiedt. Dit onderzoek evalueert aldus de harde kern van het geweldsmonopolie van de overheid.