• Jihadisme in Noordelijk Afrika - drijfveren, daden en deelgenoten van AQIM en Boko Haram

   Ait-Hida, S.; Brinkel, T. (Nederlandse Defensie Academie - Faculteit Militaire wetenschappen, 2011)
   Sinds de jaren negentig zijn op veel plaatsen in de wereld jihadistische terroristische organisaties actiefl. Zoals bijvoorbeeld in Afghanistan, Irak, Indonesië en Somalië. Niet alleen ver weg, ook in het meer nabije Noord Afrika baart een terroristische organisatie die zichzelf noemt Al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM), de nodige zorgen. En in het olierijke Nigeria lijkt de ideologie van Al-Qaida in opkomst met het optreden van de terroristische organisatie Boko Haram, die alles wat westers is verwerpelijk vindt. Deze rapportage bevat een analyse van die twee jihadistische extremistische organisaties en bewegingen in Noordelijk Afrika. INHOUD: 1. Jihad in Algerije en Nigeria 2. Al-Qaida in de Islamitische Maghreb 3. Boko-Haram
  • Mensenhandel

   Smit, M.; Boot, M.; Rijken, C.; Dijk, J. van; Siegel, D.; Staring, R.; Daalder, A.L.; Bunt, H.G. van de; Bovenkerk, F.; Pronk, G.J.; et al. (WODC, 2007)
   ARTIKLEN: 1. M. Smit en M. Boot - het begrip mensenhandel in de Nederlandse context; achtergronden en reikwijdte 2. C. Rijken en J. van Dijk - Hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel; mensenrecht of beloning? 3. D. Siegel - Nigeriaanse madams in de mensenhandel in Nederland 4. R. Staring - Handelaars in vrouwen; achtergronden en werkwijze 5. A.L. Daalder - De opheffing van het bordeelverbod; gevolgen voor mensenhandel? 6. H.G. van de Bunt - In het hart van de vergunde sector 7. F. Bovenkerk en G.J. Pronk - Over de bestrijding van loverboymethoden 8. J. Kiemel en W. ten Kate - De programmatische aanpak van mensenhandel en mensensmokkel; een verkenning aan de hand van Sneep 9. H. de Jonge van Ellemeet - Slecht werkgeverschap of 'moderne slavernij'; handhaving van een nader af te bakenen verbod 10. Boekrecencie: M.A. Verhoeven over 'Reizende sekswerkers; Latijns-Amerikaanse vrouwen in de Europese prostitutie' van Marie-Louise Janssen, 11. Internetsites. SAMENVATTING: De bestrijding van mensenhandel is in de afgelopen jaren hoog op de politieke en opsporingsagenda komen te staan. Het verschijnsel mensenhandel is nauw verbonden met de prostitutiesector, en in dat opzicht zou het wellicht meer voor de hand liggen om te spreken van vrouwenhandel. Een van de redenen om dit themanummer de titel Mensenhandel te geven is dat met de invoering van een nieuwe mensenhandelbepaling in het Wetboek van Strafrecht nu ook uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie onder het delict Mensenhandel vallen, zoals industrie, glas- en tuinbouw en de horeca.
  • Zeeroof

   Eklöf Amirell, S.; Bruyneel, M.; Honoré Naber, H.A. l'; Liss, C.; Knoops, G.G.J.; Ginkel, B. van; Hemmer, J.; Kamerling, S.; Putten, F.-P. van der (WODC, 2009)
   ARTIKELEN: 1. S. Eklöf Amirell - Zeeroof in Afrika; mondiale en lokale verklaringen voor piratenactiviteit in Nigeria en Somalië 2. M. Bruyneel - Trends in piraterij op zee; verschillen tussen Zuidoost-Azië en Somalië 3. H.A. L'Honoré Naber - Hoe koopvaardijschepen te beschermen tegen zeeroverij? 4. C. Liss - De privatisering van de bestrijding van zeeroof 5. G.G.J. Knoops - Internationale piraterij: naar een supranationale rechtsgang? 6. B. van Ginkel, J. Hemmer, S. Kamerling en F.-P. van der Putten - Op zoek naar oplossingen voor Somalische piraterij 7. Internetsites SAMENVATTING: Zeven jaar geleden besteedde Justitiële verkenningen aandacht aan het fenomeen 'Criminaliteit op zee'. Anno 2009 is het beeld van destijds compleet veranderd. Het aantal piraterij-aanvallen is in Zuidoost-Azië (de Indonesische wateren) flink gedaald onder invloed van economische groei, intensiever toezicht van de nationale kustwachten en nauwere maritieme samenwerking tussen de kuststaten in de regio. Dat de piraterij op zee desondanks niet is afgenomen komt in belangrijke mate voor rekening van zeerovers die opereren vanuit Somalië, in het bijzonder de regio Puntland. In dit themanummer is er in de eerste plaats aandacht voor de lokale en mondiale oorzaken en achtergronden van zeeroof. In lijn met de actualiteit ligt de nadruk op piraterij in Afrika. Daarnaast komen de preventie en bestrijding van piraterij op verschillende niveaus aan de orde.