• Wet Koop onroerende zaken - de evaluatie

      Keirse, A.L.M.; Oostrom, N.C. van; Schaub, M.Y.; Barendse, C.M.J.; Steegmans, A.M. (WODC, 2009)
      Dit onderzoek betreft de evaluatie van de Wet koop onroerende zaken. De kernvraag luidt: In hoeverre voldoet de werking van de Wet koop onroerende zaken in de praktijk aan de doelstelling van de wet, in het bijzonder gelet op de in literatuur, rechtspraak en praktijk gesignaleerde knelpunten en welke aanpassingen zijn eventueel wenselijk? Aan de orde komen onder meer het schrijftelijkheidsvereiste, de bedenktijd, de 5% regeling, de positie van de notaris, en vastgoedfraude.