• Heroïnenummer

      Unknown author (WODC, 1982)
      In dit laatste nummer van 1982 treft u een bundeling van artikelen aan gewijd aan het onderwerp heroïnegebruik. De eerste twee artikelen zijn bijdragen van Nederlandse auteurs. Hierna zijn drie bewerkingen opgenomen van buitenlandse artikelen waarin verslag wordt gedaan van in de Verenigde Staten verricht onderzoek naar heroïneverslaving.