• Algemeen Bestuursrecht 2001 - Mandaat en delegatie

      Zijlstra, S.E.; Rogier, L.J.J.; Voogd, M.C. de; Frons, H.M.L.; Munster, M.V. van (Vrije Universiteit Amsterdam - Afdeling Staats- en Bestuursrecht, 2001)
      In dit onderzoeksrapport staat de volgende probleemstelling centraal: Wat zijn de ervaringen van de bestuursorganen met de titel over mandaat en delegatie? Wat zijn mogelijke knelpunten? Deze probleemstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:Wat zijn de ervaringen met de invoering van deze titel van de Awb? Zijn er knelpunten bij de invoering gebleken? Wat zijn de ervaringen van bestuursorganen met deze rechtsfiguren?In hoeverre hebben regels over mandaat geleid tot het aanpassen en opstellen van mandaatbesluiten?Hoe wordt omgegaan met de regel van artikel 10:3, eerste lid, dat bepaalt dat de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift niet mag worden gemandateerd aan degene die het primaire besluit [in mandaat] heeft genomen?Hoe wordt omgegaan met gebrekkig mandaat?