• (Geautomatiseerde) informatievoorziening bij de Grote Operaties

      Unknown author (WODC, 1985)
      Op 24 mei 1985 werd op het Ministerie van Justitie een studiedag gehouden over 'De rol van (geautomatiseerde) informatievoorziening bij de zogenaamde Grote Operaties'. De dag werd georganiseerd door het WODC en de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Justitie. Op de studiedag stond nu eens niet de inhoud maar de uitvoering van het te voeren beleid centraal. De beheersmatige herziening van de overheidsorganisatie gaat gepaard met een andere ontwikkeling die zich niet alleen binnen de overheid maar ook in andere maatschappelijke sectoren voltrekt: de automatisering van informatie. De verhouding tussen deze ontwikkeling en die rond de Grote Operaties vormt het thema van dit nummer van Justitiële Verkenningen. De lezingen van de desbetreffende studiedag zijn integraal erin opgenomen.