• Recht doen aan genderidentiteit evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014-2017

   Brink, M. van den; Snaathorst, D. (medew.) (Universiteit Utrecht - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, 2017)
   Dit onderzoek brengt in kaart in hoeverre de transgenderwet voldoet aan de doelstellingen van de wetgever. Dat betreft zowel praktische doelstellingen zoals vereenvoudiging van de procedure en uitvoerbaarheid, als het overkoepelende doel om de wet in overeenstemming te brengen met de huidige mensenrechtelijke normen. De centrale vraag die in dit onderzoek zal worden beantwoord, luidt:In hoeverre voldoet de wet van 1 juli 2014 aan de doelstellingen van de wet, te weten vereenvoudiging van de procedure en respect voor mensenrechten, en zijn er – mede in het licht van ervaringen in het buitenland – mogelijkheden om de wet nog verder in overeenstemming te brengen met die doelstellingen, zonder afbreuk te doen aan de uitvoerbaarheid of te leiden tot een toename van (identiteits)fraude? INHOUD: 1. Inleiding 2. De wet in Argentinië, Ierland, Malta en Noorwegen 3. Discussie en conclusies
  • Terugvordering van Staatssteun - Een rechtsvergelijkend onderzoek

   Waard, B.W.N. de; Moor-van Vugt, A.J.C. de; Beers, A.A.L.; Poorter, J.C.A. de; Slooten, G.J. van (WODC, 2005)
   Wanneer een instantie van een EU-lidstaat in strijd met de EG-voorschriften staatssteun heeft verleend, kan de Europese Commissie op grond van haar toezichthoudende bevoegdheid bevelen dat deze steun wordt teruggevorderd. Uit een voorafgaande analyse van de rechtspraak van het HvJEG concludeerde de Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER)-werkgroep ‘Trends in de rechtspraak’ in juli 2002, dat de Nederlandse wetgeving onvoldoende is toegesneden op het terugvorderen. Doel van dit onderzoek is op basis van een verkennende studie in vijf andere EU-landen, na te gaan in hoeverre buitenlandse wetsystemen en uitvoeringspraktijk handvatten bieden voor (wetswijzigingen in) Nederland.
  • Victims of crime in 22 European criminal justice systems - The implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure

   Brienen, M.E.I.; Hoegen, E.H. (Katholiek Universiteit Brabant, 2000)
   This study is an analysis of the position of the victim of crime in 22 European criminal justice systems. The guiding light throughout the study is Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure. This Recommendation contains guidelines on the way the victim of crime should be treated by the criminal justice authorities in the course of criminal proceedings against the offender. It focuses on three key issues, namely information, compensation, and treatment and protection. The study examines the implementation of the body of thought contained in the Recommendation in 22 jurisdictions that were all a member of the Council of Europe when the Recommendation was first adopted in 1985.