• Alternatieven voor de vrijheidsstraf

   Unknown author (WODC, 1988)
   Zolang er sprake is van vrijheidsbeneming is er nagedacht over mogelijkheden om deze straf te vermijden. Van diverse zijden is er met grote regelmaat op gewezen dat de nadelen ervan groter zouden zijn dan de voordelen. Tot een alternatief dat de vrijheidsstraf definitief uit het strafrecht zou doen verdwijnen is het echter nooit gekomen en velen betwijfelen of dit ook ooit het geval zal kunnen zijn. In de huidige strafrechtspleging fungeert de vrijheidsstraf'als de 'ultieme remedie'. De strafrechter beschikt reeds over andere sanctiemogelijkheden, zoals de geldboete en de voorwaardelijke vrijheidsstraf. Desondanks is er sprake van een enorme druk op de capaciteit van het gevangeniswezen. Onder andere om die reden lijkt de discussie over alternatieven voor de vrijheidsstraf de laatste jaren in een stroomversnelling te zijn geraakt. Opmerkelijk is dat in deze discussie velerlei argumenten een rol spelen, van ethische motieven tot bezuinigingsoverwegingen. Alle reden om in het themadeel van Justitiele Verkenningen op gevarieerde wijze aandacht te besteden aan mogelijke alternatieven voor de vrijheidsstraf.
  • Programma-evaluatie Sociale vaardigheidstraining en taakstraf Seksualiteit

   Heerwaarden, Y. van; Slump, G.J.; Pach, J. (medew); Walraven, G. (medew.) (WODC, 2004)
   Doel van het onderzoek is het leveren van een programma-evaluatie (met name met betrekking tot de beginselen van effectief ingrijpen) van twee leerstraffen “SOVA” en “Seksualiteit”. Nagegaan wordt in hoeverre ingrediënten aanwezig zijn, waarvan bekend is dat ze een relatie hebben met de effectiviteit van deze interventies.