• Een studie naar het concept groepsdruk

   Jong, J.D. de; Gemert, F. van (WODC, 2010)
   Bij bepaalde verschijnselen in Nederland dringt de vraag zich op in hoeverre individuen door de groep of de cultuur waar zij deel van uitmaken, gedwongen dan wel onder zware druk gezet worden tot bepaald gedrag. Kenmerkend voor deze situaties zou zijn dat individuen zich er niet of zeer moeilijk uit los kunnen maken. De vraagstelling in dit onderzoek luidt: Wat is groepsdruk? Hoe werkt groepsdruk? Is het mogelijk om groepsdruk (van buitenaf) te beïnvloeden? INHOUD: 1. Een studie naar het concept groepsdruk 2. Groepsdruk in de criminologie 3. Een theoretisch model over groepsdruk 4. Uit de greep van de groep 5. Summary 6. Literatuur
  • Literatuuronderzoek naar de effecten van de inzet van ex-gedetineerden als 'ervaringsdeskundigen'

   Thijs, F.; Weerman, F.M.; Laan, P.H. van der (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), 2018)
   In binnen- en buitenland worden regelmatig voorlichtings- en lesprogramma’s ingezet waarin gebruik wordt gemaakt van ex-gedetineerden om jongeren en scholieren voor te lichten over de gevaren en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit. Een dergelijke methode is het Educatief Programma Jongeren (EPJO) dat de afgelopen jaren is gegeven op meer dan 80 basisscholen in Amsterdam. Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het onderdeel van de inzet van een ex-gedetineerde (jongere) als ‘ervaringsdeskundige’. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre voorlichtings- en preventieprogramma’s voor jeugdigen, waarbij ex-gedetineerden of anderen die in aanraking zijn geweest met justitie (‘negatieve rolmodellen’) effectief zijn in het voorkomen of reduceren van delinquent gedrag. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode systematische literatuurreview 3. Resultaten systematische literatuurreview 4. Relevante theorieën en modellen met betrekking tot de inzet van ex-gedetineerden 5. Conclusies