• Quick scan handhaving in het landelijk gebied

      Bos, J.; Boiten, E.; Preenen-de Rooij, G.; Verberk, M. (B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies, 2001)
      Het doel van de Quick scan is: 1) Het verkrijgen van inzicht in de handhavingspraktijk van wettelijke regelingen in het landelijk gebied (-boswet, -jachtwet, -aanlegvergunningenstelsels, -diverse voorschriften bij Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen); 2) Advisering over leer- en verbeterpunten ten aanzien van de handhaving in het landelijk gebied (met een accent op professionalisering en samenwerking). Dit rapport geeft een feitelijk beeld van de handhavingspraktijk in het landelijk gebied, anderzijds geeft het aanknopingspunten voor de verdere vormgeving van het programma handhaven op niveau (Commissie Michiels).