• Adoptie van buitenlandse kinderen

   Unknown author (WODC, 1979)
   Voor een bijdrage aan het Internationale Jaar van het Kind heeft de redactie van Justitiële verkenningen de keus laten vallen op het thema: 'Adoptie van buitenlandse kinderen', waarbij in het bijzonder gedacht is aan die kinderen die uit verre landen afkomstig zijn. Het is een controversieel en politiek gevoelig onderwerp. Het feit dat naast de belangen van deze kinderen ook de belangen van de, veelal kinderloze, adoptiefouders in het geding zijn, maakt dat het bovendien een emotioneel beladen onderwerp is. Op dit netelige terrein opereren de instanties die met het toelatingsbeleid, de selectie van de aspirant-adoptiefouders en de bemiddeling zijn belast. De belangrijkste zijn: het Ministerie van Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming en het Bureau Interlandelijke Adoptie. In dit themanummer wordt geprobeerd een zo veelzijdig mogelijk beeld te geven van deze problematiek.
  • Counter-terrorism strategies in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia

   Meijer, R. (ed.); Hasan, Noorhaidi; Hendriks, B.; Janssen, F. (Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 2012)
   This report is the result of a year-long study, conducted from March 2010 to March 2011, of the counter-terrorist strategies of three countries: Indonesia, Algeria and Saudi Arabia. The aim of this study was to acquire insight into the counter-terrorist strategies of these countries, to analyse them, and to compare them. The main question focussed on how the combination of counter-narratives, deradicalization programmes and political changes (democratization, amnesty, etc.) in these countries interacted. CONTENT: 1. Towards a population-centric strategy 2. Algeria's counter-terrorism strategy 3. Saudi Arabia's counter-terrorism strategy 4. Conclusion 5. English abstract
  • Justitie en politie in buitenlandse missies

   Taylor, V.I.; Bloembergen, M.; Sollie, H.; Haveman, R.H.; Fijnaut, C.; Lek, R.; Bouten, A. (WODC, 2010)
   ARTIKELEN: 1. V.I. Taylor - De opbouw van de rechtsstaat in Afghanistan; een bezinning op tien jaar buitenlandse hulp 2. M. Bloembergen - Winning the hearts and minds in Nederlands-Indië; koloniale politie als opbouwmissie 3. H. Sollie - Agenten met een vredesmissie; ervaringen van Nederlandse politiefunctionarissen 4. R.H. Haveman - Juridische ontwikkelingssamenwerking in Rwanda 5. C. Fijnaut - De integratie van de politiële en justitiële samenwerking in het buitenlands beleid van de Europese Unie 6. R. Lek - Capaciteitsopbouw door Justitie in het buitenland 7. A. Bouten - De rule of law-opbouwmissie in Kosovo 8. Internetsites SAMENVATTING: In dit themanummer is de aandacht gericht op de pogingen tot capaciteitsopbouw en hervorming van justitie en politie in postconflictlanden en alle daarbij behorende dilemma's. Ook komen de ervaringen met justitiële en juridische ontwikkelingshulp in andere landen aan de orde, zoals in Oost-Europa. De artikelen vormen een mix van wetenschappelijke beschouwingen en persoonlijke observaties van uitgezonden deskundigen.
  • Zeeroof

   Eklöf Amirell, S.; Bruyneel, M.; Honoré Naber, H.A. l'; Liss, C.; Knoops, G.G.J.; Ginkel, B. van; Hemmer, J.; Kamerling, S.; Putten, F.-P. van der (WODC, 2009)
   ARTIKELEN: 1. S. Eklöf Amirell - Zeeroof in Afrika; mondiale en lokale verklaringen voor piratenactiviteit in Nigeria en Somalië 2. M. Bruyneel - Trends in piraterij op zee; verschillen tussen Zuidoost-Azië en Somalië 3. H.A. L'Honoré Naber - Hoe koopvaardijschepen te beschermen tegen zeeroverij? 4. C. Liss - De privatisering van de bestrijding van zeeroof 5. G.G.J. Knoops - Internationale piraterij: naar een supranationale rechtsgang? 6. B. van Ginkel, J. Hemmer, S. Kamerling en F.-P. van der Putten - Op zoek naar oplossingen voor Somalische piraterij 7. Internetsites SAMENVATTING: Zeven jaar geleden besteedde Justitiële verkenningen aandacht aan het fenomeen 'Criminaliteit op zee'. Anno 2009 is het beeld van destijds compleet veranderd. Het aantal piraterij-aanvallen is in Zuidoost-Azië (de Indonesische wateren) flink gedaald onder invloed van economische groei, intensiever toezicht van de nationale kustwachten en nauwere maritieme samenwerking tussen de kuststaten in de regio. Dat de piraterij op zee desondanks niet is afgenomen komt in belangrijke mate voor rekening van zeerovers die opereren vanuit Somalië, in het bijzonder de regio Puntland. In dit themanummer is er in de eerste plaats aandacht voor de lokale en mondiale oorzaken en achtergronden van zeeroof. In lijn met de actualiteit ligt de nadruk op piraterij in Afrika. Daarnaast komen de preventie en bestrijding van piraterij op verschillende niveaus aan de orde.