• Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen

   Boele-Woelki, K.; Curry-Sumner, I.; Schrama, W.; Vonk, M. (Universiteit Utrecht - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, 2011)
   Bij de Centrale autoriteit en Raad voor de Kinderbescherming is een aantal zaken bekend van commercieel draagmoederschap en van illegale opneming van een buitenlands kind, al dan niet na draagmoederschap. De volgende vragen komen in dit onderzoeksrapport aan de orde: Wat is de aard (en omvang) van commercieel draagmoederschap, illegale opneming van (buitenlandse) kinderen en de combinatie van commercieel draagmoederschap en illegale opneming? Met welke landen heeft Nederland daarbij te maken en hoe is de juridische vormgeving ten aanzien van deze onderwerpen in die landen? In hoeverre is er conformiteit met de Nederlandse wetgeving en in welke situaties kunnen er in Nederland problemen ontstaan als gevolg van ruimere wetgeving in die landen? Zijn er andere Europese landen met vergelijkbare problemen, en hoe lossen zij deze op? INHOUD: 1. Inleiding 2. Blik op Nederland: Wat kan hier te lande? 3. Naar het buitenland: welke mogelijkheden bestaan in andere landen? 4. Terugkeer naar Nederland: Hoe komt het kind naar Nederland en welke status heeft het hier? 5. Europese landen: welke oplossingen bieden andere Europese landen? 6. Vergelijkende tabellen 7. Samenvatting
  • M/V en verder - Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders

   Brink, M. van den; Tigchelaar, J. (Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), 2014)
   In augustus 2012 is het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte bij de Tweede Kamer ingediend om verandering in de bestaande van toepassing zijnde regelgeving te brengen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2011-2012, nr. 33 351). Als het voorstel wordt aangenomen, hoeven transgenders geen sterilisatie en geslachtsaanpassende operatie meer te ondergaan om hun geslachtsaanduiding in de burgerlijke stand en daarmee in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) te laten veranderen. Dit onderzoek betreft de volgende probleemstelling: In hoeverre en onder welke voorwaarden is het mogelijk mede in het licht van internationaalrechtelijke verplichtingen, het geslacht in sommige gevallen onbepaald te laten, en welke juridische en praktische problemen kunnen daardoor ontstaan of juist worden verholpen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Sekseregistratie in Nederland 3. Internationaalrechtelijke verplichtingen 4. Ontwikkelingen en ervaringen in het buitenland 5. Analyse: mogelijkheden & gevolgen 6. Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies
  • Once a mother - Relinquishment and adoption from the perspective of unmarried mothers in South India

   Bos, P. (WODC (subsidie), 2007)
   This research is an anthropological investigation into the decision-making processes of unmarried mothers in Tamil Nadu with regard to the relinquishment or acceptance of their children. This anthropological investigation focuses on these decision-making processes from the mothers' perspectives and elaborates on their experiences, feelings, interests and priorities. Priority has been given to their life stories to bring in the voices of a category of women stifled in a culture that denies their existence. This dissertation is an exploration of the decisive factors as communicated by these mothers. What are the decisive factors that tip the scale towards relinquishing children or raising them against the grain? Relevant notions associated with these decisive factors are contextualized, articulated and mirrored against dominant cultural meanings and discourses.
  • The world heroin market - Can supply be cut?

   Paoli, L.; Greenfield, V.A.; Reuter, P. (Max Planck Institute for Foreign and International Law, 2009)
   This book proceeds in three parts. The first part sets out basic facts. It reviews the historical development of the world opiate market. The second part explores market conditions in Afghanistan, Burma, India, Columbia and Tajikistan in greater detail. The fourth appendix (D) provides information on five other countries - Albania, Kosovo, Mexico, Pakistan and Turkey. The third and final part includes a theoretical model of effective illegality that helps to explain the role of government in determining each country's mode of participation. It also suggests opportunities and challenges for policy makers.