• Cybercrime

   Schuilenburg, M.; Luijf, H.A.M.; Prins, J.E.J.; Albertingk Thijm, Chr.A.; Kaspersen, H.W.K.; Stol, W.Ph. (WODC, 2004)
   ARTIKELEN: 1. M. Schuilenburg - De noodtoestand als regel; cyberkritische reflecties over de openbare ruimte 2. H.A.M. Luijf - De kwetsbaarheid van de ICT-samenleving 3. J.E.J. Prins - Technologie en de nieuwe dilemma's rond identificatie, anonimiteit en privacy 4. Chr.A. Albertingk Thijm - Peer-to-peer vs. auteursrecht 5. H.W.K. Kaspersen - Bestrijding van cybercrime en de noodzaak van internationale regelingen 6. W.Ph. Stol - Trends in cybercrime SAMENVATTING: Cybercrime ofwel computer- en internetcriminaliteit is in een luttel aantal jaren uitgegroeid tot een verschijnsel waarmee iedere computergebruiker bijna dagelijks wordt geconfronteerd. De gevolgen van bijvoorbeeld spam en (vooralsnog toegestane) spionagesoftware mogen dan meestal beperkt blijven en hacken wordt doorgaans als sport gezien, maar de technische vaardigheden die erachter schuilgaan, worden ook ingezet voor zeer schadelijke activiteiten. Te denken valt aan identiteitsroof, plundering van bankrekeningen en het verstoren van vitale infrastructuren als drinkwater- en elektriciteitsvoorzieningen. In dit nummer van Justitiele verkenningen treft u daarvan verschillende aansprekende voorbeelden.
  • Mogelijkheden voor identificatie op internet op basis van IP-adres

   Vorst, T. van der; Steur, J.; Jelicic, N.; Rees, J. van (Dialogic Innovatie en Interactie, 2019)
   In het kader van de voorgenomen wetgeving omtrent de introductie van een beperkte bewaarplicht van telecommunicatiegegevens voor opsporing en vervolging is onderzocht hoe identificatie van individuele gebruikers op basis van een publiek IP-adres technisch te realiseren is. De vraagstelling van het onderzoek luidde: Hoe kunnen (mobiele) internetaanbieders, tot twaalf maanden na het gebruik, een individuele gebruiker van een publiek IP-adres identificeren, ten behoeve van opsporing en vervolging, en wat zijn relevante (maatschappelijke) afwegingen daarbij? Wanneer het gaat om relevante maatschappelijke afwegingen onderscheiden we (1) bruikbaarheid voor opsporing en vervolging, (2) privacy van burgers, en (3) kosten voor de internetaanbieders. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn literatuuronderzoek en interviews (met mobiele internetaanbieders, politie, andere stakeholders/experts) ingezet. Op basis van de bevindingen zijn beleidsopties geformuleerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Probleemanalyse 3. Mogelijkheden voor verbetering 4. Internationale vergelijking 5. Conclusies
  • Nanotechnologie in dienst van veiligheid en justitie - Verkenning van toepassingsmogelijkheden

   Schulze Greiving, V.; Kulve, H. te; Konrad, K.; Kuhlman, S.; Pinkse, P. (Universiteit Twente - Science, Technology and Policy Studies (STePS), 2016)
   In de afgelopen 15 jaar is nanotechnologie steeds meer onder de aandacht gekomen en heeft de financiering van nanotechnologisch onderzoek een grote vlucht genomen. Een aantal producten op basis van nanotechnologie is reeds op de markt verschenen. Over het algemeen is nanotechnologie nog steeds een opkomende technologie en zijn toepassingen nog in ontwikkeling. In dit rapport wordt de betekenis van nanotechnologie voor civiele veiligheidstoepassingen besproken en de studie geeft een breed overzicht van opkomende nanotechnologieën en toepassingsdomeinen. De focus in dit rapport ligt op de kansen die nanotechnologie biedt voor veiligheidstoepassingen. Mogelijke risico’s op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en milieu worden niet besproken. Op basis van een meta-literatuurstudie zijn verschillende toepassingsdomeinen geïdentificeerd en besproken in dit rapport: (i) detectie, (ii) bescherming, (iii) veilige identificatie en communicatie en (iv) defensie. Hiernaast zijn mogelijk interessante nanotechnologieën voor de veiligheidstoepassingen in deze domeinen beschreven en toegelicht. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet en -methoden 3. Detectie 4. Bescherming 5. Veilige identificatie en communicatie 6. Defensie 7. Conclusies en aanbevelingen 8. Referenties 9. Bijlagen