• Malafide activiteiten in de vastgoedsector - Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak

   Ferwerda, H.; Staring, R.; Vries Robbé, E. de; Bunt, J. van de (WODC, 2007)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend en exploratief onderzoek met als doel een beschrijving te geven van de malafide activiteiten binnen de vastgoedsector in ons land. In onderhavig onderzoek wordt ingegaan op malafide activiteiten binnen de deelsector woningen in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4). Drie onderzoeksvragen staan centraal: Wat is de aard van de malafide activiteiten in de vastgoedsector in de grote gemeenten en welke ontwikkelingen zijn op dit punt te verwachten? Welke actoren en welke samenwerkingsverbanden spelen een rol bij deze activiteiten? Welke mogelijkheden bestaan en ontbreken er voor een betere aanpak van deze malafide praktijken?
  • Vastgoed & fout - Een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector

   Gestel, B. van; Kouwenberg, R.F. (medew.); Verhoeven, M.A. (medew.); Verkuylen, M.W. (medew.) (WODC, 2008)
   Op basis van informatie uit de verschillende strafdossiers wordt in dit rapport ingezoomd op de aard van de illegale en criminele praktijken in de vastgoedsector en op de daarbij betrokken netwerken. De handelingen van betrokken personen en de interacties tussen hen, evenals de samenwerking en interactie met verschillende beroepsgroepen worden geanalyseerd en beschreven. INHOUD: 1. Inleiding 2. Zaken en actoren 3. Oplichting van financiële instellingen 4. Oplichting van burgers 5. Oplichting van de overheid 6. Illegale netwerken 7. Slotbeschouwing